KOMPOSTĒŠANA VASARNĪCĀ

KOMPOSTĒŠANA VASARNĪCĀ

Vasarnīcā var viegli kompostēt virtuves, sausās tualetes un dārza augu atkritumus un uzturvielām bagāto komposta augsni izmantot dārzā.

KOMPOSTĒŠANA VASARNĪCĀ

Vasarnīcā var viegli kompostēt virtuves, sausās tualetes un dārza augu atkritumus un uzturvielām bagāto komposta augsni izmantot dārzā.

Kompostēšana samazina jaukto atkritumu daudzumu

Kompostējot bioatkritumus, kuri rodas virtuvē, kompostētājam jābūt cieši noslēgtam vākam un apakšai, lai novērstu grauzēju iekļūšanu kompostētājā. Kompostējot pārtikas atkritumus, ir ērti izmantot visu gadu strādājošu kompostētāju, kuram ir vāks, kas ļauj viegli pievienot kompostētājam jaunus atkritumus kompostēšanai, kā arī kompostētāja pamatnē esoša iztukšošanas lūka. Kompostētājā ir dažāda vecuma komposta slāņi un nekad nav jāgaida, kad būs gatavs viss komposts, jo vecāko, kompostētāja apakšā esošo komposta masu var izņemt caur kompostētāja apakšā esošo iztukšošanas lūku. Ja biežāk un vairāk ievietojiet bioatkritumus, jo kompostēšanas cikls būs ātrāks nekā tad, ja kompostējamā materiāla ir maz. Biolan Ātrie kompostētāji 220 eco un 500, kā arī Biolan Bioloģisko atkritumu kompostētājs ir visu gadu strādājoši kompostētāji.

Kompostētāja apkope ir vienkārša, ja kompostētājā ir vēdināšanas kanāls, kā, piemēram, Biolan Vasarnīcas kompostētājā, Biolan Bioloģisko atkritumu kompostētājā un Biolan Ātrajos kompostētājos 220 un 500. Tā komposta masai tiek pievienots skābeklis arī tad, ja komposta masa netiek regulāri samaisīta.

Vasarnīca, kur ziemā neuzturas, nav noteikti nepieciešams kompostētājs ar siltumizolāciju. Piemēram, Biolan Vasarnīcas kompostētāja korpuss ir siltināts, bet vāks nav.

Bioatkritumus var sākt kompostēt jau virtuvē  ar mazo Biolan Bokashi spaini. Izmantojot Bokashi, virtuves bioatkritumus var apstrādāt vienkārši un ekoloģiski. Bokashi spainī atbilstoši norādījumiem ievieto bioatkritumus un Bokashi EM Klijas. Kad spainis ir pilns, iegūtu biomasu ievieto kompostētājā un iegūst uzturvielām bagātu augsni.

 

Kompostē sausās tualetes atkritumus

Daudzās vasarnīcās ir sausā tualete. Arī sausās tualetes atkritumus var kompostēt. Kompostējot sausās tualetes atkritumus, ir jāseko, lai no komposta neizlītu uzturvielām bagātie šķidrumi. Tādēļ kompostētājam jābūt ar vāku, pamatni un, vēlams, iespēju liekos šķidrumus ar šļūteni novadīt kannā, kā ir, piemēram, iespējams izdarīt ar Biolan Vasarnīcas kompostētāju. Īpaši kompostējot atkritumus no saldējošās tualetes, vai neapsildāmām telpām esošas tualetes atkritumus, no komposta masas var izplūst infiltrāts.

Kompostējošajā tualetē ar siltumizolētu konteineru atkritumi tiek kompostēti jau tualetes iekārtā un atsevišķa vēlāka kompostēšana var nebūt nepieciešama. Ja šo kompostu vēlas izmantot ēdamajiem augiem, tad komposta masai ieteicams veikt papildus kompostēšanu vismaz vienu gadu.

Bioatkritumus, kas rodas vasarnīcas virtuvē, var kompostēt arī Biolan Komposta tualetē ar siltumizolāciju, atsevišķs kompostētājs izmantošanai visu gadu nav nepieciešams.

Dārza atkritumiem nepieciešams liels kompostētājs

Vasaras laikā dārzā rodas daudz kompostējama materiāla, piemēram, nopļauta zāle, nezāles, noziedējuši ziedi un dārzeņu neizmantojamās daļas, kā arī rudenī nokritušās lapas. Tādēļ dārza kompostētājam jābūt pietiekami lielam. Biolan Dārza kompostētājā, kuram ir 900 litru tilpums un kurš labi iztur laikapstākļu izmaiņas, var kompostēt lielu daudzumu dārza atkritumu.

Dārza atkritumus var kompostēt nesiltinātā kompostētājā, no dēļiem izveidotā kastē vai vienkārši kaudzē. Dēļu kompostētāja un kaudzes mīnuss ir tas, ka spēcīgi lieti var aizskalot uzturvielas, nezāļu sēklas ar vēju var iekļūt komposta augsnē, kā arī vējš kaltē komposta masu. Kompostējot plastmasas dārza kompostētājā, kompostēšana arī ir ātrāka nekā tikai no koka režģa izveidotā kompostētājā. Dārza atkritumus ir vienkāršāk kompostēt, ja ir divi kompostētāji. Viens tiek uzpildīts un otrā komposta masai ļauj nogatavoties. Dārza atkritumu kompostēšana kaudzē ilgst apmēram 2-3 gadus.