Biolan Ātrais kompostētājs 220eco
Biolan Ātrais kompostētājs 220eco
Biolan Ātrais kompostētājs 220eco
Biolan Ātrais kompostētājs 220eco
Biolan Ātrais kompostētājs 220eco Biolan Ātrais kompostētājs 220eco Biolan Ātrais kompostētājs 220eco Biolan Ātrais kompostētājs 220eco
Biolan Ātrais kompostētājs 220eco

Vēl ekoloģiskāks!

 • bioatkritumu kompostēšanai cauru gadu
 • 1 – 6 personām
 • regulējams vārsts ventilācijai
 • patentēta ventilācijas sistēma
 • efektīva siltumizolācija arī no apakšas
 • vāka konstrukcija kondensējošos šķidrumu novada atpakaļ masā
 • blīva struktūra neļauj iekļūt grauzējiem
 • Nordic Ecolabel garantē darbību ziemā
 • izgatavots rūpnīcā, kura darbojas ar vēja enerģiju.

    

Ātrā Kompostētāja 220eco lietošana

Kompostētājs ir paredzēts bioloģiski sadalošiem atkritumiem. Nelieciet kompostētājā neko tādu, kas kavē kompostēšanas procesu vai neveido kompostu, piemēram: 

 • plastmasu, gumiju, stiklu, ādu
 • ķimikālijas, pretpuves pārklājumus un dezinfekcijas līdzekļus, krāsas, šķīdinātājus, benzīnu
 • mazgāšanas līdzekļus, pelēko mazgāšanas ūdeni
 • kaļķi
 • pelnus, izsmēķus, sērkociņus
 • putekļsūcēja maisiņus
 • krāsainus reklāmas papīrus
 • lielus papīra daudzumus vienā reizē  

 
Uzpildīšana

 • Iztukšojiet bioloģisko atkritumu tvertnes saturu kompostētājā. Jo lielākus atkritumu gabalus ieliksiet kompostā, jo ilgāks laiks būs vajadzīgs to sairšanai.
 • Ja izmantojat bioloģiski noārdāmo maisiņu, vispirms iztukšojiet tā saturu kompostētājā, bet maisiņu tajā ielieciet atsevišķi.
 • Vienmēr pārklājiet atkritumus ar Pakaišiem Kompostam un sausajām tualetēm. Parasti piemērots daudzums ir apmēram 1/3 –1/2 no ievietoto atkritumu apjoma. Mitriem atkritumiem lietojiet vairāk pakaišu.
 • Varat ielikt pakaišus jau bioloģisko atkritumu trauka apakšā, tā arī trauks saglabāsies tīrāks.
 • Turpiniet kompostētāja uzpildīšanu arvien, līdz rodas jauni atkritumi. Papildiniet kompostētāju ar atkritumiem vairākas reizes nedēļā. Tas ir īpaši svarīgi gada aukstajos periodos.
 • Ja kompostētāja temperatūra ir augstāka nekā āra gaisa temperatūra, pagrieziet gaisa pieplūdes vārsta regulētāju, kas atrodas iekārtas priekšējā sienā, pa labi jeb uz skaitli 100. Sekojiet kompostētāja un āra gaisa temperatūrai. Ja komposta masa sāk sasalt, samaziniet regulētāja skaitli,  līdz temperatūra atkal paceļas.
 • Ar Komposta Maisītāju uzirdiniet svaigāko iepildīto atkritumu daļu – apmēram 20–30 cm dziļumā. Irdināšana nav obligāta katrā uzpildīšanas reizē. Jo bagātīgāk izmantosiet pakaišus, jo mazāk masa būs jāirdina.
 • Nemaisiet kompostētāju līdz apakšai, lai jau atdzisušais apakšējais slānis neatdzesētu siltuma stadijā esošo komposta masu.

Iztukšošana

 • Ātrais Kompostētājs 220eco ir jāiztukšo periodiski, visa gada laikā. Iztukšošana bieži vien paceļ masas temperatūru skābekļa pieplūduma dēļ. Iztukšojiet kompostētāju, kad tas ir gandrīz pilns ar atkritumiem. Siltajā gada laikā iztukšojiet ne vairāk kā pusi no visa satura. Gada aukstajā laikā iztukšojiet kompostētāju biežāk nekā siltajā laikā, bet mazākās devās vienā reizē.
 • Atveriet iztukšošanas lūku un izņemiet masu caur apakšējo daļu ar lāpstu.
 • Pabeidziet procesu, izmantojot Iztukšošanas Palīgierīci. Rūpīgi notīriet iztukšošanas lūkas un iztukšošanas atveres malas.
 • Notīriet arī šķidruma novadīšanas plāksni un pārliecinieties, ka filtrāta šļūtene nav aizsērējusi.
 • Ja izņemtā masa ir visai slapja, ieberiet pāris lāpstas Biolan Pakaišus Kompostam un Sausajām Tualetēm kompostētāja apakšā.
 • Aizveriet iztukšošanas lūku.
 • Nospiediet ar Komposta Maisītāju vai lāpstu no ierīces augšpuses masu uz leju. To ir vieglāk izdarīt, sākot no stūriem. Uzmanieties, lai nesabojātu kompostētāja vidusdaļā esošo gaisa kanālu.
 • Filtrāta tvertni iztukšojiet pēc vajadzības.


Aukstajā gadalaikā jāņem vērā

 • Kompostētāja siltums rodas no atkritumu sadalīšanās, bet pati ierīce siltumu neražo. Mikroorganismiem, lai uzturētu sevi pie dzīvības, nepārtraukti un regulāri ir nepieciešami svaigi atkritumi. Ātrā Kompostētāja 220eco siltumizolācija aiztur siltuma aizplūšanu, tādējādi palīdzot ierīcei darboties un nesasalt.
 • Gada aukstajā laikā ir svarīgi izmantot kompostētāju – uzpildīt un iztukšot to. Tikai tādā veidā mikroorganismu dzīves apstākļi var veidoties tādi, ka tie spēj uzturēt augstāku temperatūru nekā tā ir ārā.
 • Lai arī kompostētāja termometrs rādītu nulli vai tuvu tai, nepārtrauciet ierīces lietošanu.
 • Ja arī kompostētāja termometrs vairākas dienas būtu rādījis nulli, kompostētāja iekšpusē vienalga var būt nesasalusi masa. Ja kompostētājs ir pilns, iztukšojiet to arī ziemā.
 • Nesamaziniet un nepārtrauciet pakaišu lietošanu gada aukstajā laikā, jo tieši tad ir ļoti svarīgi bagātīgi lietot pakaišus. Slapja masa sasalst vieglāk.
 • Glabājiet pakaišus sausā, kur tiem nepiekļūst lietus.
 • Pārliecinieties, vai gaisa cirkulācija turpina darboties, kad ir sasaluši gaisa pieplūdes un izplūdes vārsti. Ja nepieciešams, noņemiet ledu.
 • Masas sasalšana nesabojā ne kompostētāju ne tā daļas, ne arī komposta masu. Komposta masas sadalīšanās atkal atsākas, līdz gaisa temperatura paceļas.

Ātrā kompostētāja 220eco tīrīšana

 • Nemazgājiet kompostētāju. Dažādas pelējuma un starainās sēnītes, kā arī mikroorganismi ir komposta sadalītāji, tāpēc tos nevajag nomazgāt no kompostētāja.
 • Ja nepieciešams, iztīriet gaisa pieplūdes vārstu, izplūstošā gaisa atveri un filtrāta šļūteni.

 

Gaisa pieplūdes vārsta lietošana

 • Ja kompostētāja temperatūra ir augstāka nekā āra gaisa temperatūra, pagrieziet gaisa pieplūdes vārsta regulētāju, kas atrodas iekārtas priekšējā sienā, pa labi jeb uz skaitli 100.
 • Sekojiet kompostētāja un āra gaisa temperatūrai. Ja komposta masa sāk sasalt, samaziniet regulētāja skaitli, kamēr temperatūra atkal paceļas.
 • Gada siltajā laikā gaisa pieplūdes vārstu varat turēt pilnībā atvērtu jeb pozīcijā 100, bet gada aukstajā laikā gandrīz aizvērtu jeb pozīcijā 20.
 • Gaisa pieplūdes vārsta konstrukcija ir tāda, ka to nekad nevar aizvērt pilnībā. Pozīcijā 20 no tā ir atvērti 20%.

 

Gaisa izplūdes vārsta lietošana

 • Normālos apstākļos vāka gaisa izplūdes vārstu nevajag regulēt, tas ir atvērts un to vispār nevar aizvērt. Ja kompostētājā ir daudz mitruma, atverot vārstu, varat palielināt ventilāciju.
 • Vārstu var atvērt vairāk, pārvietojot tajā atrodošos pogu pozīcijā „papildus/extra“ jeb, skatoties no kompostētāja aizmugures, pa labi.
 • Izmantojot iekārtu ziemā, atcerieties, ka papildu vēdināšana var sasaldēt kompostētāju. Sekojiet kompostētāja darbam.


  

Kompostēšanai nepieciešamās atļaujas un noteikumi

Kompostēšanas atļaujas un noteikumi dažādās pašvaldības var atšķirties. Noteikti noskaidrojiet jūsu teritorijā spēkā esošos noteikumus.

Parasti noteikumi ir šādi: 

 • Mājsaimniecības atkritumu kompostēšanai vienmēr ir nepieciešams pret grauzēju piekļuvi nodrošināts kompostētājs ar vāku un siltumizolāciju.
 • Dažās pašvaldībās par mājsaimniecības atkritumu kompostēšanu ir jāziņo pašvaldības vides iestādei vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. 
 • Neizolētā kompostētājā, koka kastē vai kaudzē var kompostēt vienīgi dārza atkritumus.
 • Komposts ir jāapstrādā tā, lai tas nekaitētu veselībai vai apkārtējai videi.
 • Kompostu nedrīkst novietot tuvāk par 15 metriem no akas vai kaimiņu robežas bez kaimiņa piekrišanas.

Lietotāja rokasgrāmata

Kompostētāja vietas izvēle

Kompostētāju novietojiet uz izturīgas pamatnes, vietā, kur nekrājas stāvošs ūdens un no kurienes atkritumus var viegli iztukšot visu gadu. Kompostētāju novietojiet vertikāli vai nedaudz sasvērtu atpakaļ.

Ātrajam kompostētājam 220eco ir filtrāta atvere (iekārtas apakšdaļā aizmugurē), ko var izmantot liekā šķidruma izlaišanai no kompostētāja. Novietojiet kompostētāju tieši uz zemes, lai iespējamais filtrāts varētu iesūkties zemē. Filtrātu var novadīt arī tvertnē, taču tas nav obligāti.


Pirms izmantošanas

Pārbaudiet, vai vāka aizmugurējās malas gaisa izvadīšanas atvere ir atvērta (normālā stāvoklī).
Vāka fiksatoru, kas paredzēts vāka noturēšanai atvērtā stāvoklī, piestipriniet pie malas ar skrūvi un plastmasas uzgriezni. Fiksatora apakšējo daļu piestipriniet pie korpusa ar skrūvēm.

 

Filtrāta šļūtenes pievienošana un šķidruma novadīšana

Ātrā kompostētāja 220eco aizmugures daļā ir filtrāta atvere, pa kuru no kompostētāja var novadīt lieko šķidrumu. Ja vēlaties, filtrātu var novadīt savākšanas tvertnē, taču tas nav obligāti.
Filtrāta atverei pievienojiet 16 mm diametra dārza šļūteni, kas armēta ar audumu. Šļūtenes galu ievietojiet kannā, kas jānovieto tā, lai tajā ieplūstu šķidrums. Ja vēlaties, kannu varat izveidot kā izolētu, konteineru ar vāku.

Šim nolūkam var izmantot no salizturīgas plastmasas izgatavotu kannu. Kannu var iegādāties no mazumtirgotāja vai Biolan interneta veikalā.


Ekspluatācijas uzsākšana

Tvertnes apakšā ielieciet apmēram 5 cm biezu Biolan Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm slāni (apm. 20 litrus). Ieplūdes gaisa vārsta regulētāju, kas atrodas iekārtas priekšējā sienā, pagrieziet uz minimumu. Sāciet kompostētāja izmantošanu. Pirmajā uzpildīšanas reizē izmantojiet daudz pakaišu, pēc vēlāk to apjomu var samazināt.

 Kompostēšanas uzsākšana

Kompostēšana sākas, kad atkritumu līmenis kompostētājā sasniedz augšējā gaisa kanāla augstumu. Kompostēšanas procesa sākums nozīmē to, ka kompostētāja iekšpusē esošās masas siltums pārsniedz āra gaisa temperatūru. Temperatūra kompostētājā pieaug un, regulāri pievienojot atkritumus, uztur masā esošo mikroorganismu attīstību. Kompostētāja izolācija uztur iekšējo siltumu un gādā par to, lai āra gaiss neatdzesētu masu.

Ātrajā kompostētājā 220eco masas siltums svārstās 10–70 oC robežās. Parasti temperatūras rādījums ir 30–40 oC , tomēr kompostēšana notiek arī zemākā temperatūrā. Ņemiet vērā to, ka termometrs atrodas pie augšējās gaisa caurules un mēra temperatūru šajā augstumā. Termometrs sniedz orientējošas norādes par kompostēšanas posmiem. Vislielākais siltums ir kompostētāja vidusdaļā, kur nav termometra. Augsta temperatūra vēsta par aktīvu mikroorganismu darbību. Jo zemāka temperatūra, jo lēnāk norit kompostēšanas process. Atkritumi kompostējas, ja ir pietiekami daudz skābekļa un temperatūra uzturās virs 0 grādiem. Kompostētāja darbību vislabāk raksturo izņemtās komposta masas kvalitāte. Labi funkcionējošā kompostētājā atkritumi ir pilnīgi sadalījušies, izņemot citrusaugļu mizas un olu čaumalas, kuru daļas masā var būt atdalāmas. Atkritumi sasniedz mulčas komposta stāvokli jau apmēram 5–8 nedēļu laikā pēc kompostēšanas sākuma. Procesa sākums var aizkavēties, ja āra temperatūra ir zem 0 oC .

Ja kompostētāja temperatūra pārsniedz āra gaisa temperatūru, noregulējiet lielāku atvērumu priekšējās sienas ieplūdes gaisa vārstam. Sekojiet kompostētāja un āra gaisa temperatūrai. Ja komposta masa sasalt, noregulējiet vārstam mazāku atvērumu. 

 

Ātrā kompostētāja 220eco konstrukcija

 • Augstākās klases uretāna izolācija, kuras siltumizolācijas spēja par 30 % pārsniedz polistirēna izolāciju vai EPS (stirokss), avots: Bayer
 • Gludas formas lējuma izolācija bez šuvju aukstiuma tiltiem
 • Izolācija arī apakšdaļā
 • Vāks un iztukšošanas lūka rūpīgi noblīvēta ar blīvēšanas sloksni
 • Skaidra temperatūras uzraudzība
 • Patentētā gaisa cirkulācijas sistēma nodrošina gaisu arī komposta masas vidū
 • Vāka izplūdes gaisa vārsts nodrošina papildu ventilācijas iespēju
 • Korpusa ieplūdes gaisa vārsts ar piecpakāpju regulēšanu
 • Atvērt fiksatoru un pacelt vāku var ar vienu roku
 • Vāka atvērtā stāvoklī automātiska fiksāciju
 • Viegli pārvietojams
 • Kontrolēta filtrāta izvadīšana
 • Vienkārša iztukšošana 

Ātrā kompostētāja 220eco darbība

Mikroorganismiem, kas sadala atkritumus, ir trīs galvenās vajadzības, kas jāapmierina, lai nodrošinātu efektīvu kompostēšanu: skābeklis, mitrums un barības vielas.

Skābeklis: Mikroorganismu izdzīvošanai ir nepieciešams skābeklis. Lai novērstu komposta sablīvēšanos atkritumiem pievienojiet Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm. Piemērotu pakaišu izmantošana ir ļoti svarīgs kompostētāja darbības priekšnosacījums. Pakaiši kompostam un sausajām tualetēm uztur kompostu irdenu, saista lieko mitrumu un neitralizē smakas. Sablīvēšanās novēršanai var izmantot arī sasmalcinātus zarus. Zāģskaidas, ēveļskaidas, kūdra, koku lapas un zāle ir materiāli, kas mēdz sablīvē, tāpēc tās nav ieteicams izmantot kā pakaišus.

Mitrums: Komposta mikroorganismi spējdzīvot tikai mitrā vidē. Komposta masas mitrums ir piemērots, ja tā izskatās slapja un, to saspiežot saujā, izdalās daži ūdens pilieni.

Barības vielas: Kompostā ir jābūt piemērotis oglekļa un slāpekļa līdzsvars. Slāpekļa avots ir virtuves atkritumi, zaļie dārza atkritumi, kūtsmēsli un urīnas. Savītuši brūnaie atkritumosi, piemēram, nostāvējies sienās, salmosi, koku lapāas un zarosi, satur oglekli. Arī Pakaiši kompostam un sausajām tualetēm satur daudz oglekļa. Kompostu sadalošie mikroorganismi barojas gan komposta atkritumus, gan cits citu.

Kompostēšanas posmi

Kompostēšanas procesu var iedalīt trīs galvenajos posmos: 

 • uzsilšanas posms (virsēkārtā);
 • karstais posms (vidū);
 • atdzišanas posms (apakšā). 

 

Biolan Ātrajā kompostētājā 220eco visi šie posmi noris vienlaicīgi dažādos komposta slāņos.

Attēlojums ar izmēriem (PDF)

Attēlojums ar izmēriem (PDF)

 • Izstrādājuma dati: Attēls ar izmēriem 
 • Tilpums: Apm. 220 litri 
 • Augstums: 115 cm  
 • Apakšas laukums: 54 x 54 cm 
 • Vāks (w x 1) Darba augstums: 73 x 80 cm  
 • Filtrāta atveres diametrs: 16 mm 
 • Vāka svars atverot: 3,5 kg 
 • Tukša kompostētāja svars: Apmēram 30 kg 
 • Pilna kompostētāja svars: 100 - 150 kg 
 • Darba augstums: 102 cm 
 • Materiāls: Polietilēns, noturīgs pret UV staru un temperatūras svārstībām
 • Izolācijas materiāls: Poliuretāns (bez freona)
 • Ventilācija: Regulējams, patentēts 
 • Citi priekšmeti: Termometrs 
 • Krāsu varianti: Zaļš un pelēks  
 • Garantija: 5 gadi slēptiem apvalka materiāla un montāžas defektiem


Ar tēmu saistītie produkti