Risinājumi sadzīves un kanalizācijas notekūdeņu apstrādei

Rūpējoties par saviem ūdens resursiem, balstītiem uz ilgtspējīgas attīstības principiem, palīdzēs nodrošināt to, ka Somijā un nākotnē cilvēkiem būs pietiekami daudz tīra ūdens.

Izvēlieties notekūdeņu apstrādes risinājumu atbilstoši vajadzībām

Sākot plānot nekustamajam īpašumam piemērotu notekūdeņu apstrādes risinājumu, vispirms jānoskaidro, vai ir iespēja pievienoties centralizētai kanalizācijas sistēmai. Ja tas nav iespējams, jāmeklē risinājums, kas būtu piemērots konkrētajam nekustamajam īpašumam un tā iedzīvotāju paradumiem.

Notekūdeņu pārstrādei ir iespējami vairāki risinājumi, kas atšķiras ar darbības principiem, attīrīšanas metodēm un efektivitāti. Ja nekustamajā īpašumā rodas nelieli daudzumi notekūdeņu, visvienkāršākais risinājums ir septiķis (septiska tvertne). Pieaugot ūdens daudzumam, iztukšošanas izdevumi strauji pieaug. Šajā gadījumā izdevīgāk izmantot tā saukto divcauruļu sistēmas risinājumu, kur tualetes ūdeņi tiek aizvadīti atsevišķi septiķī, savukārt “pelēko ūdeni” jeb ūdeni, kas ticis izmantots mazgāšanai, attīra ar īpašiem mehāniskiem vai bioloģiskiem filtriem. attīrīšanas filtru vai arī filtrējot caur mākslīgi izveidotam filtrācijas grunts slānim.

Attīrīšanas iekārtas ir paredzētas visu veidu ūdeņu attīrīšanai, tas ir, tās var izmantot gan tualetes, gan mazgāšanas ūdeņiem. Attīrīšanas iekārtā attīrīto notekūdeni var novadīt tieši augsnē, piemēram, grāvī.

Risinājumi, kas paredzēti apstrādei caur augsni, filtrēšana un uzsūkšanās augsnē, ir piemēroti visiem notekūdeņiem.

Iepazīstieties ar produktu