Biolan Oy vērtības un pētījumu un izstrādes darbība

Biolan visā savā darbībā balstās uz paliekošām vērtībām un ekoloģijas principiem. Produktu izstrāde ir nepārtraukts process, un kvalitātes pārbaudes notiek sistemātiski.

"Domājot par mūsu personāla labklājību un gudri izmantojot mūsu īpašās zināšanas, prasmi un koncentrējoties uz klientu vajadzībām, mēs sekmīgi izstrādājam, ražojam tirdzniecībā ienesīgus augstas kvalitātes izstrādājumus augsnes apstrādei un vides uzlabošanai, kas samazina apkārtējās vides noslogojumu, ko izraisa cilvēce."

Produktu izstrāde

Mūsu produktu izstrādes nodaļa pastāvīgi testē un uzlabo mūsu produktus un izstrādā jaunus produktus, ņemot vērā klientu vajadzības. Visi izejmateriāli, starpprodukti un gatavie produkti tiek analizēti laboratorijā un izmēģināti testa audzēšanā mūsu siltumnīcā.

Otrreizēja pārstrāde

Vides biznesa ietvaros Biolan grupa saņem no lauksaimniecības un rūpniecības dažādus notekūdeņus. To sastāvā esošās barības vielas un enerģija tiek pārstrādāti atkārtotai izmantošanai. Šādi tiek samazināta nepieciešamība pēc jauniem barības vielu enerģijas avotiem.