Biolan Kompostēšanas tualete eco
Biolan Kompostēšanas tualete eco
Biolan Kompostēšanas tualete eco
Biolan Kompostēšanas tualete eco
Biolan Kompostēšanas tualete eco Biolan Kompostēšanas tualete eco Biolan Kompostēšanas tualete eco Biolan Kompostēšanas tualete eco
Biolan Kompostēšanas tualete eco

Biolan Kompostēšanas tualeteeco ir bez smakas, tīra un videi draudzīga sausā tualete. Kompostētāja konstrukcija ar siltumizolāciju kompostu ražo ātri un ļauj kompostēt arī mājsaimniecības atkritumus. Tualetes darbības princips ir dabisks, kā arī nav nepieciešams ne ūdens, ne elektrība. Biolan Kompostēšanas tualeteeco ir izgatavota rūpnīcā, kura darbojas ar vēja enerģiju.

Ekoloģiskāka dzīve! 

 • Somijā ražots
 • Efektīvi kompostē cietos izkārnījumus
 • Kompostē arī mājsaimniecības bioatkritumus
 • Savāc filtrēto šķidrumu
 • Siltumizolēta konstrukcija
 • Dabīgā ventilācija
 • Bez smakas un ērta lietošanai
 • Izturīgs silts sēdriņķis: Pehvakka
 • Ērti tīrāmas virsmas
 • Iztukšošana ērta un bez smakas
 • Gari iztukšošanas intervāli
 • Izgatavots rūpnīcā, kura darbojas ar vēja enerģiju

Kompostēšanas tualeteseco tīrīšana

Ja nepieciešams, atvienojiet Kompostēšanas tualetes eco silto sēdriņķi un nomazgājiet to ar parastajiem mājsaimniecībā lietojamiem tīrīšanas līdzekļiem. Tāpat arī iekārtas ārējās virsmas var nomazgāt ar mājsaimniecībā lietojamiem tīrīšanas līdzekļiem. Pēc iztukšošanas tualetes tvertnes iekšpusi nav nepieciešams mazgāt. Reizi gadā pārbaudiet filtrāta cauruli un šķidruma separatora plāksni, kā arī tekni zem tās un, ja nepieciešams, iztīriet.


Kompostēšanas tualeteseco iztukšošana

No Kompostēšanas tualeteseco iztukšojiet tikai mulčas tipa kompostu, kas ir komposts pusgatavā stadijā, un negatavos atkritumus atstājiet tvertnē. Lai sekmētu efektīvu un nepārtrauktu kompostēšanās procesu, iesakām vienā reizē no ierīces izņemt ne vairāk kā pusi masas. Tualetes atkritumi nobriest līdz mulčas tipa komposta pakāpei 5–8 nedēļās, kad to var jau izņemt. Tomēr pirmo iztukšošanu veiciet tikai tad, kad tvertne ir pilna. Pēc iztukšošanas tualetes tvertnes iekšpusi nav nepieciešams mazgāt.

Tualetes atkritumi var būt tik salipuši, ka tie pēc iztukšošanas paši no sevis nenokrīt tualetes apakšējā daļā. Ja rodas šāda situācija, tad ar izturīgu mietu vai Komposta maisītāju nospiediet masu uz leju. To ir vieglāk izdarīt, sākot no stūriem. Uzmanieties, lai nesabojātu gaisa kanālu tualetes iekārtas vidusdaļā.

Tualeti, kas tiek izmantota vasarā, iztukšojiet pavasarī pirms pirmās lietošanas reizes. Šajā stadijā iztukšot ir visērtāk un visvieglāk. Ja komposta masa iztukšošanas laikā joprojām ir sasalusi, atkausējiet to, dažas stundas pirms iztukšošanas aplaistot ar spaini karsta ūdens.


Filtrāta kannas iztukšošana

Sekojiet, kā pildās filtrāta kanna – īpaši tas jādara tualetes lietošanas sākumposmā, līdz izveidojas piemērots iztukšošanas intervāls. Iztukšojiet filtrāta kannu pēc vajadzības, tomēr vismaz vienu reizi gadā tas jādara obligāti. Barības vielām bagāto filtrātu varat izmantot kā slāpekļa avotu kompostā. Tas īpaši aktivizē barības vielām nabadzīga un oglekli saturoša dārza komposta darbību. Izmantojot filtrātu šādai vajadzībai, to nevajag atšķaidīt. Filtrēto šķidrumu varat izmantot arī pagalma un dārza dekoratīvo augu mēslošanai. Droša atšķaidīšanas pakāpe ir 1:5. Neatšķaidītu filtrātu var arī izmantot, bet, tad šī platība pēc mēslošanas ir rūpīgi jāsalaista, lai izvairītos no lapu apdegumiem. Nav ieteicams mēslot rudenī, lai netraucētu daudzgadīgo augu gatavošanos ziemai. Ieteicamais filtrāta uzglabāšanas laiks, pirms lietošanas mēslošanai, ir apmēram viens gads.


Pirms Kompostēšanas tualeteseco ekspluatācijas sākšanas

Pārliecinieties, ka gaisa kanāls komposta tvertnes iekšpusē pēc transportēšanas vēl arvien atrodas savā vietā. Kanālam jābalstās uz tvertnes iekšējā sienā esošā balsta tā, lai gaisa pieplūdes vārsts virs iztukšošanas lūkas netraucēti ievadītu gaisu ventilācijas kanālā. Pieplūdes gaisa vārsts nav regulējams. Ievietojiet Biolan Kompostēšanas tualeteseco pamatnē apmēram piecu centimetru kārtu (apm. 20 litrus) Biolan Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm tā, lai šķidruma atdalīšanas plāksne neaizdambētos. 


Kompostēšanas tualeteseco lietošana

Pareiza Biolan Kompostēšanas tualeteseco lietošana nodrošina efektīvāku masas kompostēšanos un tādējādi arī patīkamu kompostētāja izmantošanu un iztukšošanu. Pateicoties tualetes konstrukcijai ar siltumizolāciju, atkritumu kompostēšana ir efektīva un tādā veidā palielina tualetes ierīces kapacitāti, jo atkritumi sadalīšanās rezultātā ievērojami sablīvējas. Kompostēšana sākas, kad sausajā tualetē ir pietiekami daudz atkritumu jeb normālā gadījumā to ir apmēram līdz pusei.

Kompostēšanas process sākas, tiklīdz tualetē esošās masas temperatūra ir augstāka par ārējā gaisa temperatūru. Regulāri pievienojot atkritumus, temperatūra palielina tajā dzīvojesošo mikroorganismu koloniju un uztur labvēlīgu dzīves vidi. Pēc kompostēšanas uzsākšanas atkritumi sasniedz mulčas tipa komposta pakāpi apm. 6–7 nedēļu laikā. Filtrāta daudzums, kas sākumā veidojās bagātīgāk, komposta masas sasilšanas un iztvaikošanas rezultātā samazinās.


Ventilācijas vārsta regulēšana 

Ar sēdekļa vāka iebūvētu ventilācijas vārstu tiek regulēta sausās tualetes ventilēšana. Vasarā ventilācijas vārsts jātur atvērts, lai ventilācija būtu efektīva un labāk iztvaikotu šķidrums. Lai samazinātos komposta siltuma zudums, ziemā ventilācijas vārstu turiet gandrīz aizvērtu. Lai ventilācija darbotos pareizi, starp tualetes apmeklēšanas reizēm turiet aizvērtu sēdekļa vāku.


Gaisa kanāls tualetes tvertnē

Biolan Kompostēšanas tualeteseco darbība ir ļoti efektīva, pateicoties tualetes ierīces iekšpusē ievietotajam gaisa kanālam. Kanāls piegādā gaisu, kas vajadzīgs kompostam masas centrā – slānim, kuram tas ir visnepieciešamākais. Vienlaikus gaisa kanāls novērš komposta masas sablīvēšanos ierīces apakšdaļā un iztukšošanas laikā notur masu tās augšdaļā. Gaisa kanāls ir redzams tikai sākuma posmā. Pēc tam to praktiski vienmēr nosedz atkritumu masa.


Virs iztukšošanas lūkas esošā pieplūdes gaisa vārsta regulēšana

Pieplūdes gaisa vārsts virs iztukšošanas lūkas nav regulējams. Tā uzdevums ir ielaist gaisu gaisa kanālā. 


Ko var likt Kompostēšanas tualetēeco

Biolan Kompostēšanas tualeteeco ir paredzēta kompostējamiem tualetes atkritumiem un mājsaimniecības bioloģiskajiem atkritumiem.Virtuves atkritumi intensificē kompostēšanas procesu, izlīdzinot un dažādojot komposta barības bāzi. No otras puses ir risks, ko rada virtuves atkritumu kompostēšana. Īpaši gaļas un zivs gabali, kas palikuši neapklāti, var pievilināt mušas komposta tvertnē. Nosedzot ar pakaišiem, esiet rūpīgi.   Nelieciet tualetē neko tādu, kas kavē kompostēšanas procesu vai neveido kompostu, piemēram:

 • būvgružus, higiēniskās paketes,
 • ķīmikālijas, kaļķus,
 • mazgāšanas līdzekļus, mazgāšanas ūdeni,
 • pelnus, izsmēķus, sērkociņus.

 

Roku notīrīšanai vai intīmajai higiēnai paredzētās mitrās salvetes drīkst likt sausajā tualetē.


Sauso pakaišu lietošana

Pēc katras tualetes apmeklējuma reizes uzberiet atkritumiem 2–5 dl Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm. Atcerieties, ka pakaiši ir nepieciešami arī pēc urinēšanas. Piemērotu pakaišu izmantošana ir ārkārtīgi svarīga, lai tualete darbotos pareizi. 


Kompostēšanas veicinātājs

Neizmantojiet sausajā tualetē kompostēšanas veicinātājus. Tas nav nepieciešams, jo tualetes atkritumos jau ir pietiekami daudz slāpekļa.


Biolan Kompostēšanas tualeteseco lietošana cauru gadu

Aukstā telpā novietotās tualetes masa atdziest un stiprā salā vai pietiekami bieži neizmantota pat sasalst. Sasalšana nebojā ne ierīci, ne komposta masu pašu un kompostēšanas process turpinās, kad temperatūra paaugstinās.

Lai samazinātu filtrāta daudzumu, iesakām ziemā izmantot dubultu Biolan Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm devu. Iztukšojiet filtrāta kannu rudenī, lai tā salā nesaplaisātu. Rudenī iztukšojiet tualetes iekārtu apmēram līdz pusei, lai ziemā radusies masa varētu tajā satilpt. Ja tualete tiek izmantota katru dienu arī gada aukstajā laikā, novietojiet tualeti siltā telpā.

Kompostēšanas tualeteseco uzstādīšana

Novietojiet tualetes korpusu uz izturīgas virsmas vai betona pamatnes. Nenovietojiet tualetes korpusu uz dēļu grīdas, jo no apakšējās lūkas ir iespējama filtrāta izplūde.


Tualetes lietošana ziemas apstākļos

Ja tiek plānota tualetes pastāvīga izmantošana ziemā, tā jānovieto siltā telpā un jāparūpējas, lai neaizsalst šķidruma novadīšanas šļūtene un filtrāta uzkrāšanas trauks. Lai novērstu ūdens kondensāciju, izveidojiet siltumizolāciju ventilācijas caurulei, kas uzstādīta siltā telpā un izvadīta caur aukstu vietu, piem, bēniņiem). Neregulāra tualetes izmantošana ziemā piem.izmantošana nedēļas nogalēs, var notikt arī aukstā tualetes telpā. 


Kompostēšanas tualeteseco uzstādīšana tualetes telpā

Uzstādiet Biolan Kompostēšanas tualetieco grīdā tā, lai komposta tvertnes vāks kalpotu par sēdvietas vāku. Tualetes ierīces augstums ir 97 cm un sēdvietas augstums parasti ir 45–50 cm. Lai iegūtu ērtu sēdēšanas augstumu, atstājiet apmēram pusi no iekārtas zem ēkas grīdas. Otrs variants ir izmantot piemērotu paaugstinājumu tualetes sēdvietas priekšā. Ja vēlaties, tualeti varat paslēpt arī iebūvētā kastē. Šādā gadījumā atstājiet koka sēdvietā atveri arī ventilācijas vārstam. Izmantojot figūrzāģi, ar zāģēšanas šablona palīdzību izzāģējiet grīdā piemērotu caurumu tualetes korpusam. Atkarībā no ražošanas metodes tvertnes izmērs un forma var nedaudz atšķirties. Tas nozīmē, ka vajadzēs mazliet palielināt atveri, vai arī grīdas un tvertnes savienojums nebūs pilnīgi blīvs. Savienojuma vietu varat padarīt glītāku, piemēram, ievietojot šuvē resnu kaņepāju virvi.

Iztukšošanas lūkas virziens

Tualeti varat uzstādīt tā, ka iztukšošanas lūka apakšdaļā ir vērsta pret ēkas aizmugurējo vai sānu sienu. Ja iztukšošanas lūka vērsta pret sānu sienu, pagrieziet sēdriņķi atbilstoši attiecīgajam sēdēšanas virzienam. Noņemiet vāku, spēcīgi to pavelkot. Tualetes atkritumu iztukšošanai atstājiet vidēja izmēra (vismaz 86 cm platu un 35 cm augstu) apkalpošanas lūku tualetes ēkas apakšdaļā. 

Ventilācijas caurules uzstādīšana

Sēdekļa vākā ir divi Ø 75 mm caurumi – viens ventilācijas vārstam un otrs ventilācijas caurulei. Caurumi ir identiski, tādēļ, ja nepieciešams, varat samainīt vietām ventilācijas cauruli un ventilācijas vārstu. Izvadiet ventilācijas cauruli no tualetes ierīces cauri jumtam virs kores. Caurulei jābūt taisnai. Jebkādi ventilācijas caurules līkumi kavē dabīgo ventilāciju, izraisot smaku un mitruma problēmas. Noblīvējiet izvadu cauri jumtam ar jumta materiālam piemērotu blīvējumu. Blīvējumus pārdod būvmateriālu veikalos. Lai novērstu ūdens kondensāciju, izveidojiet siltumizolāciju tualetes ventilācijas caurulei, kas uzstādīta telpā, kur tā iet caur aukstu vietu, piemēram, bēniņiem.

Ja tomēr jāveido līkumi, ņemiet vērā, ka to izliekums nedrīkst pārsniegt 33 grādus. Ventilāciju un mitruma izvadīšanu varat uzlabot ar Biolan Vēja Ventilatoru, kas pieejams kā papildaprīkojums. Sarežģītos uzstādīšanas apstākļos vai uzstādot Kompostējošo tualeteseco telpās, kas savienotas ar dzīvojamām telpām, ieteicams izmantot ventilācijas caurulē uzstādāmo Biolan Nosūkšanas Ventilatoru. Ventilatoru, ja tas nepieciešams, var uzstādīt arī vēlāk. Ja nepieciešams pagarināt ventilācijas cauruli, var izmantot pelēkās kanalizācijas caurules un savienojumus (diametrs 75 mm). Ventilācijas caurules var iegādāties arī kā rezerves daļas Biolan internetveikalā vai palūdzot, lai izplatītājs tās pasūta kā rezerves daļas.

Filtrāta novadīšana

Biolan Kompostēšanas tualeteseco pamatnē atrodas šķidruma separatora plāksne, kas no komposta masas ļauj atdalīt lieko šķidrumu, filtrātu. Plāksne ir noņemama, tādēļ nepieciešamības gadījumā varat to izņemt un notīrīt. Ievietojiet plāksni Kompostēšanas tualeteseco pamatnes padziļinājumā. Pievienojiet filtrāta cauruli šķidruma izvadīšanas atverei, kas atrodas tualetes otrajā sānā. Novadiet cauruli uz filtrāta savākšanas tvertni. Ierociet kannu zemē vai novietojiet citādā veidā tā, lai filtrāts pašplūsmas ceļā ieplūstu kannā. Izvadot filtrāta cauruli, kā arī novietojot un izolējot kannu, ņemiet vērā iespējamo ekspluatāciju ziemā. Ja nepieciešams, šķidruma caurules pagarināšanai var izmantot kanalizācijas caurules un savienojumus (diametrs 32 mm). Šķidruma caurules varat iegādāties arī kā rezerves daļas Biolan internetveikalā vai palūdzot, lai izplatītājs tās pasūta kā rezerves daļas. Cauruļu savienošanai vienmēr izmantojiet uzmavu ar blīvgredzenu.

Novadiet šļūteni traukā, kas ir novietots tā, ka šķidrums tek lejup. Ja vēlaties, varat izgatavot no ūdensizturīga finiera tvertnei no ārpuses izolētu, zemē ieraktu konteineru ar vāku. Ja filtrāta kannu ir grūti ierakt zemē, varat to aizvietot ar mazāku kannu vai attīrīšanas tvertni. Novietojiet virs iztvaikošanas trauka tentu un traukā smakas neitralizēšanai ieteicams lietot Biolan Naturālo kūdru. Kannu var novietot arī uz sāniem.

Biolan Kompostēšanas tualeteseco filtrāta apjoms ir neliels – atkarībā no izmantošanas biežuma apmēram 2–5 dl uz lietotāju diennaktī. Filtrāts ir sevišķi bagāts ar uzturvielām un to bez iepriekšējas apstrādes nedrīkst novadīt augsnē. Ar barības vielām bagāti šķidrumi nedrīkst ieplūst augsnē, jo var izraisīt pārmērīgu barības vielu koncentrāciju.

Izvēloties un projektējot Biolan Kompostēšanas tualeteseco uzstādīšanas vietu, jāņem vērā tualetes lietošanai un apkopei nepieciešamā, pietiekami liela platība, kā arī iespēja ventilācijas cauruli izvadīt bez jebkādiem līkumiem virs  jumtua, un būtu vietanovietot filtrāta savākšanas tvertni. Skatieties sausās tualetes zīmējumu ar izmēru norādēm sadaļā Produkta informācija. Plānošanas laikā iepazīstieties arī ar sadaļu Uzstādīšana.

Konstrukcijas rasējumi (CAD-rasējumi)

Rasējumi dwg un pdf formātā. Ņemiet vērā, ka, lai atvērtu dwg formāta attēlus, datorā jābūt instalētai programmai, kas ir paredzēta šī formāta failu atvēršanai.

 • uzstādīšana verandā (dwg. pdf)
 • fasāde: 1200 x 1100, iztukšošana aizmugurē (dwg. pdf)
 • šķērsgriezums: 1200 x 1100, iztukšošana aizmugurē (dwg. pdf)
 • fasāde: 1200 x 1100, iztukšošana aizmugurē, iebūvēta sēžamā daļa (dwg. pdf)
 • šķērsgriezums: 1200 x 1100, iztukšošana aizmugurē, iebūvēta sēžamā daļa (dwg. pdf)
 • fasāde: 1200 x 1100, iztukšošana no sāniem (dwg. pdf)
 • šķērsgriezums: 1200 x 1100, iztukšošana no sāniem (dwg. pdf)
 • fasāde: 1500 x 1300, iztukšošana aizmugurē (dwg. pdf)
 • šķērsgriezums: 1500 x 1300, iztukšošana aizmugurē (dwg. pdf)
 • fasāde: 1500 x 1300, iztukšošana aizmugurē, iebūvēta sēžamā daļa (dwg. pdf)
 • šķērsgriezums: 1500 x 1300, iztukšošana aizmugurē, iebūvēta sēžamā daļa (dwg. pdf)

 

Attēli ar izmēriem

 • Tilpums: apm. 200 l 
 • Apakšas laukums: 54 x 54 cm 
 • Sēdekļa virsmas platība: 65 x 65 cm 
 • Augstums: apm. 97 cm 
 • Masa: apm. 24 kg 
 • Gaisa izvades caurules diametrs: 75 mm 
 • Gaisa izvades caurules garums: 2 x 1000 mm 
 • Šķidruma novadīšanas caurules ārējais diametrs: 32 mm 
 • Šķidruma aizvadīšanas caurules garums: 12 - 95 cm 
 • Filtrāta kannas apjoms: 25 l 
 • Krāsa: Brūns 


Ar tēmu saistītie produkti