Pārvērt vasarnīcas bioloģiskos atkritumus augsnē

Pārvērt vasarnīcas bioloģiskos atkritumus augsnē

Pārvērt vasarnīcas bioloģiskos atkritumus augsnē

Pārvērt vasarnīcas bioloģiskos atkritumus augsnē

Pārvērt vasarnīcas bioloģiskos atkritumus augsnē

Vasarā daudz laika tiek pavadīts vasarnīcā vai laukos. Virtuves, dārza vai sausās tualetes atkritumus ir vienkārši pārvērst augsnē, ko var atkal izmantot dārzā. Ja kompostā tiek izmestas pārtikas atliekas, jānodrošina, lai tām nevar piekļūt peles un žurkas. Arī tualetes atkritumi jākompostē cieši aizvērtā kompostētājā. Tikai dārza produktu atlikumus var kompostēt atvērtā kompostētājā vai kaudzē. 

Virtuves atkritumu kompostēšanai jāizmanto kompostētājs ar cieši aizveramu vāku un pamatni, lai kompostam nepiekļūtu grauzēji. Vasarnīcās un lauku mājās, kas ziemā netiek pastāvīgi apdzīvotas, nav obligāti jālieto kompostētājs ar siltumizolāciju.

Ja tiek kompostētas pārtikas atliekas, praktiski izmantot pastāvīgai lietošanai paredzētu kompostētāju. Tam ir vāks, caur kuru kompostam tiek pievienoti jauni atkritumi un vēcākie atkritumi atrodas kompostētāja dibenā. Kompostētājā uzglabājas dažāda vecuma komposts un nekad nebūs tā, ka viss komposts ir gatavs. Kompostētāju, kas paredzēts pastāvīgai lietošanai, ja ir nepieciešams un vajadzīga vieta jauniem atkritumiem, var vienmēr iztukšot. Ja bioloģisko atkritumu ir daudz, tad kompostēšanas process notiek ātrāk, salīdzinājumā ar mazu atkritumu apjomu.

Vasarnīcas kompostētāju ir viegli apkopt, ja kompostētājam ir gaisa pievades kanāli. Tādā veidā komposta masa saņem skābekli arī tad, ja tā netiek regulāri maisīta, norāda Biolan dārzniecības konsultante Rīka Kertula (Riikka Kerttula).

Kompostēšanas tualete pārvērtīs vasaras bioloģiskos atkritumus augsnē. Daudzās lauku mājās un vasarnīcās ir āra tualetes. Uzstādot kompostēšanas tualeti, varēsiet bioloģiskos atkritumus kompostēt.

Kompostējot sausās tualetes atkritumus, jānodrošina, lai no komposta nenoplūstu uzturvielu šķidrums. Tādēļ kompostētājam jābūt ar vāku, pamatni un vēlams arī iespēju caur šļūteni izvadīt lieko šķidrumu kannā. No komposta var izdalīties šķidrums sevišķi, ja tiek kompostēti Biolan saldējošās tualetes atkritumi, stāsta Rīka Kertula.

Kompostēšanas tualetē ar siltumizolāciju atkritumu kompostējas jau pašā tualetē, tādēļ papildu kompostēšana nav nepieciešama. Ja kompostu plānots izmantot ēšanai paredzētu augu mēslošanai, ieteicama vienu gadu ilga papildu kompostēšana.

Kompostētājs ar siltumizolāciju ir ērts, jo tajā var kompostēt arī vasarnīcas virtuvē radušos bioloģiskos atkritumus un nav nepieciešams atsevišķs kompostētājs, norāda Rika Kertula.

Dārza atkritumiem nepieciešams liels kompostētājs.

Vasaras laikā dārzā savācas daudz dažādi kompostēšanai piemēroti materiāli – nopļautais zāliens, nezāles, noziedējuši ziedi u.c. Savukārt rudenī – sagrābtās lapas un zari. Materiāla sakrājas daudz, tādēļ optimālais dārza kompostētāja izmērs ir pat līdz 1000 litriem.

Dārza atkritumus var kompostēt kompostētājā bez siltumizolācijas, koka kastē vai vienkārši kaudzē. Divu pēdējo variantu trūkums ir tāds, ka nokrišņi aizskalo uzturvielas, vējš kompostā iepūš nezāļu sēklas, kā arī sausē komposta masu. Kompostējot plastmasas kompostētājā, kompostēšanas process notiek daudz ātrāk salīdzinājumā ar, piemēram, koka kasti, stāsta Rīka Kertula.

Dārza atkritumus ir daudz vienkāršāk kompostēt ar diviem kompostētājiem. Kamēr viens tiek pildīts, otrā mierīgi nogatavojas komposta masu. Dārza atkritumu kompostēšana aizņem 2–3 gadus.

Papildu informācija:

Inese Käspri
Inese.Kaspri@biolan.com
+ 372 5566 4936