Biolan Sūkņu aka
Biolan Sūkņu aka
Biolan Sūkņu aka

Biolan Sūkņa aka ietilpst Biolan Sūkņa komplektā.

Biolan Sūkņa aka ir paredzēta mazgāšanas notekūdeņu iesūknēšanai Biolan Mazgāšanas ūdens filtros. Sūkņa aku var izmantot arī kā notekūdens aku vai kā absorbcijas urbumu ar atverēm pie mazākiem pelēkā notekūdens apjomiem.

Uzstādīšana 

Sūkņa akas uzstādīšana jāveic atbilstoši uzstādīšanas instrukcijai un objekta notekūdens sistēmas projektam. Projektā tiek norādīts arī sistēmas izvietojums gruntsgabalā un augstumi virs jūras līmeņa. Labākam rezultātam ieteicams darba veikšanai izmantot sanitāro sistēmu vai zemes darbu speciālista ar atbilstošu pieredzi un zināšanām pakalpojumus 

Uzstādīšanas vieta un dziļums

Sūkņa aku uzstāda vertikāli uz līdzena un noblīvēta grants, šķembu vai smilts (min. 150 mm) slāņa. Uzstādīšanas dziļums ir atkarīgs no gruntsgabala kanalizācijas cauruļu sistēmas augstuma virs jūras līmeņa. Pašteces kanalizācijas cauruļu slīpumam jābūt pietiekamam (vismaz 1–1,5%), lai pelēkie notekūdeņi no mājas izplūdes caurules netraucēti aizpūstu līdz sūkņa akai. 

Maksimālais sūkņa akas augstums no ieplūdes savienojuma līdz zemes virsmai ir aptuveni 750 mm.  Nepieciešamības gadījumā akas cauruli drīkst saīsināt ne vairāk kā par 700 mm. Izrakuma pildīšanas materiālam jābūt aukstumizturīgam, piem. smiltis. Aizbēršanas materiālā nedrīkst būt asi akmeņi. Katrs pildīšanas materiāla 300 mm slānis jānoblīvē.

Noenkurošana

Ja ir paredzama gruntsūdeņu un virsūdeņu līmeņa celšanās, sūkņa aka jānoenkuro. Sūkņa akas apakšā atrodas noenkurošanai paredzēti stiprinājumi. Aku var noenkurot ar, piemēram, 1 m garām rievotām tērauda plāksnēm (diametrs 15 mm). 

Vietās, kur gruntsūdeņu līmenis var ievērojami pieaugt, enkurošanai var izmantot, piemēram, betona plāksnes vai gatavas enkurošanas plāksnes.

Ienākošās kanalizācijas caurules savienošana

Ieplūdes savienojums ir paredzēts 75 mm diametra caurulei, bet ir iespējams pievienot arī 110 mm diametra cauruli. Savienošanai tiek izmantota savienotājuzmava.

Izplūdes spiediena caurules izvadīšana

Spiediena caurule tiek izvadīta caur sūkņa akas vāku Biolan Mazgāšanas ūdeņu filtrā vai Biolan Saunas filtrā. Uz akas vāka ir atzīmēta caurvada vieta caurulei un elektrības vadam, kas jāizzāģē. Spiediena caurulei var izmantot gludu tekstila armētu cauruli ar 32 mm ārējo diametru.

Izolācija

Ja sūkņa aka tiek lietota ziemas periodā un tās atrašanās dziļums ir virs 75 cm, to nepieciešams izolēt ar, piemēram, putu polistirola plāksnēm. Arī zem vāka ieteicams ziemas laikā uzstādīt izolācijas plāksni. Sūkņa ievietošana akā (Biolan Sūkņa aka).

Tehniskie rādītāji

  • Lopējais augstums: 1450 mm
  • Tvertnes augstums: 500 mm
  • Tvertnes diametrs: 650 mm
  • Stāvcaurules diametrs: 250 mm
  • Ūdens ietilpība: 150 l
  • Ieplūdes savienojums: 75 mm, 110 mm
  • Izplūdes savienojums, nosēdumu aka: 75 mm, 110 mm
  • Izplūdes savienojums, spiediencaurule: 32 mm
  • Svars: apm. 15 kg
  • Max iegremdēšanas dziļums: apm. 1400 mm


Ar tēmu saistītie produkti