Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125 Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs 125

Pelēkā ūdens attīrīšanai

Biolan Sadzīves notekūdeņu filtrs 125 ir neliela izmēra sistēma. Sadzīves notekūdeņu filtrs 125 attīra pelēkos ūdeņus, kas izmantoti (pirts, trauku, veļas utt.), mazgāšanai. Tualetē izmantotais ūdens jāuzkrāj atsevišķi, piemēram, slēgtā tvertnē. 
Ar apsildes kabeli aprīkotu vai uzstādītu apkurināmā telpā Sadzives notekūdeņu filtru 125 var izmantot visu cauru gadu.

Filtrs, kas iztur garākas pauzes lietošanā!

 • sistēma pelēko ūdeņu attīrīšanai
 • kapacitāte 500 litri diennaktī  
 • novietojams uz cietas virsmas  
 • filtrs izgatavots no ekoloģiska materiāla  
 • piemērots lietošanai arī ziemā

Filtra lietošana

Iekārta jālieto un jāapkopj atbilstoši instrukcijai. Regulāri jāseko līdzi tās darbam. 

Caur filtru var sūknēt mazgāšanās, pirts, trauku mazgāšanas un veļas mazgāšanas ūdeni. Attīrīšanas iekārta iztur nelielu antibakteriālu un hlorainu tīrīšanas līdzekļu daudzumu. Dozējot mazgāšanas līdzekļus, ievērot ražotāja norādījumus.

Caur filtru nedrīkst sūknēt tualetes vai sausās tualetes notekūdeni, nokrišņu, grunts, lietus vai sniega kušanas ūdeni. Attīrīšanas iekārtā nedrīkst novadīt indīgas ķimikālijas vai tās saturošas vielas, piemēram, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļus, krāsas, eļļas, šķīdinātājus utt., kas varētu nogalināt mikroorganismus, kas attīra notekūdeņus. Bīstamās vielas var noteikt pēc ķimikāliju apzīmējumiem uz iepakojuma.

Filtra darba uzraudzība

Vismaz divas reizes lietošanas sezonas laikā pārbaudiet filtra darbību. Ja attīrīšanas iekārtas filtrēšanas materiāls darbojas pareizi, tad tas ir mitrs un izplūstošais ūdens ir dzidrs un tīrs, kā arī nesatur nekādas cietas vielas.

Pārbaudiet, vai:

 1. notekūdens vienmērīgi izplūst caur visām atvilkņu atverēm;  
 2. filtrēšanas materiāls ir aptuveni 5 cm attālumā no atvilknes izplūdes gala atverēm; 
 3. gaisa apmaiņas vārstiem ir pareizs novietojums un gaiss var brīvi cirkulēt;   
 4. kanalizācijas cauruļu redzamie savienojumi ir kārtībā; 
 5. attīrītais notekūdens bez traucējumiem iztek no filtra.

Filtrēšanas materiāla mainīšanas intervāls

Attīrīšanas iekārtas filtrēšanas materiāls parastos apstākļos jāmaina aptuveni ik pēc 100 lietošanas diennaktīm. Drīkst izmantot tikai Biolan filtriem paredzēto materiālu. Ja tiek izmantots kāds cits filtrēšanas materiāls, Biolan OY negarantē efektīvu iekārtas darbu.

Plānošana un vietas izvēle

Lai uzbūvētu vai rekonstruētu sadzīves notekūdens attīrīšanas  iekārtu, ir nepieciešama vietējās pašvaldības būvniecības uzraudzības departamenta būvniecības vai darbu veikšanas atļauja vai izziņa par darbu veikšanu. Lai pieprasītu būvatļauju, jābūt prasībām atbilstošam projektam. Projektā jāiekļauj arī izvietojuma plāns un šķērsgriezuma rasējums, norādot augstumus virs jūras līmeņa.

Uzstādīšana uz zemes

Biolan Sadzīves notekūdeņu filtru 125 novieto uz zemes. Filtrs jānovieto vietā, kur neuzkrājas ūdens, piemēram, plūdu laikā. Attīrīšanas iekārtu var novietot ārā bez jebkādas papildu aizsardzības pret laikapstākļiem. Iekārta ir nodrošināta ar siltumizolāciju, līdz ar to tā strādā arī vieglos mīnus grādos. Tomēr, ja filtrs tiek lietots arī ziemā, jāuzstāda Biolan Apsildes kabelis, ko var iegādāties kā papildaprīkojumu, vai filtrs jānovieto telpā, kurā temperatūra saglabājas virs nulles. 

Uzstādīšana dzīvojamā ēkā

Biolan Sadzīves notekūdeņu filtri ir galvenokārt paredzēti uzstādīšanai āra apstākļos. Ja filtrs tiek novietots iekštelpās vai tiešā dzīvojamās ēkas tuvumā (piemēram, zem terases), tad plānojumā jāparedz, ka telpai būtu atsevišķa apkopes piekļuve. Iespējamu bojājumu gadījumā telpai jābūt ar noteku vai klona grīdu.

Gaiss attīrīšanas iekārtā ieplūst caur izplūdes caurules galu un izplūstošais gaiss tiek izvadīts pa ventilācijas cauruli uz ēkas jumtu. Lai izvairītos no smakas, iekārtas gaisa vārstiem jābūt aizvērtiem. Izplūstošo gaisu var novadīt arī no filtra aizmugurējās sienas augšējā gaisa vārsta speciālā ventilācijas caurulē. Uzstādot iekštelpās, ventilācijas caurulē tiek ievietots nosūcējs, lai filtrā tiktu uzturēts pazemināts spiediens.

Ja Biolan Sadzīves notekūdeņu filtrs tiek uzstādīts dzīvojamās ēkas apkurinātā telpā vai tiešā dzīvojamās ēkas tuvumā, uzstādīšana vienmēr jāpārbauda speciālistam, kas ir atbildīgs par ēkas ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšanu.

Notekūdens ievadīšana filtrā

Notekūdens tiek ievadīts filtrā, izmantojot kanalizācijas caurules slīpni vai sūkņa aku. Ja sūknēšanai tiek izmantotas jau agrāk lietotas notekūdens akas, tām jābūt slēgtām un darba kārtībā. Sūkņa darbība jāregulē ar taimeri tā, lai vienā sūknēšanas reizē sūknis sūknē filtrā maksimums 20 litrus notekūdens. Starp sūknēšanas reizēm jābūt vismaz 10 minūšu intervālam. Biolan Taimeri, Biolan Legremdējamo sūkni un Biolan Sūkņa aku var iegādāties kā papildaprīkojumu. Kanalizācijas un sūknēšanas uzstādījumu piemēru attēli.

Lietošanai un apkopei nepieciešamā telpa

Izvēloties uzstādīšanas vietu, jāpārliecinās, ka telpa ir piemērota iekārtas lietošanai un apkopei. Iekārtas priekšpusē filtra materiāla nomaiņai nepieciešamā platība ir vismaz viens metrs. Tāpat gar un aiz iekārtas sienām jāatstāj pietiekami brīva vieta, lai varētu apkopt kanalizācijas ieplūdes un izplūdes savienojumus, kā arī regulēt aizmugurējās sienas gaisa vārstus. Gaisa vārstus nedrīkst aizklāt, jo tad mikroorganismi nesaņem nepieciešamo skābekļa daudzumu.

Notekūdens izplūde

Attīrītais notekūdens tiek izvadīts atbilstošā izplūdes vietā, piemēram, grāvī. Plānojot, jārēķinās ar to, lai notekūdeņu izplūdei nekas netraucētu, kā arī caurules gals neatrastos zem ūdens arī pie paaugstināta gruntsūdeņu un virsūdeņu līmeņa. Ja caurule tiek novadīta grāvī, tās galā jāuzstāda vārsts vai tīkls, lai izvairītos no grauzēju un citu mazu dzīvnieku piekļuves.

Filtra uzstādīšana

Filtru uzstāda uz līdzenas, nesošas un nesasalušas virsmas, piemēram, grants, akmens šķembu vai lieta betona virsmas. Filtrs jāuzstāda horizontāli, lai notekūdens plūstu vienmērīgi, noklājot filtra  visu tīrīšanas virsmu.

Ieplūdes un izplūdes kanalizācijas caurules savienošana

Uzstadot izplūdes caurules jāatstāj pietiekams slīpums (vismaz 1–1,5%), lai notekūdeņi netraucēti plūstu no mājas līdz izplūdes vietai.

Filtra iekārtas abās pusēs ir ieplūdes un izplūdes savienojumi 75 mm kanalizācijas caurulei. Caurules iespējams pievienot no jebkuras puses, atbilstoši konkrētajam novietojumam. No ēkas izejošo kanalizācijas cauruli savieno ar filtra augšējā malā esošo ieplūdes savienojumu. Apakšējā malā esošajam izplūdes savienojumam tiek pievieno izplūdes cauruli. Liekās atveres tiek aizvērtas ar aizbāžņiem.

Ja attīrīšanas iekārta tiek lietota arī ziemā, tad ieplūdes caurule jāizolē. Ja filtrs ir aprīkots ar apsildes kabeli, tas apsilda arī izplūdes cauruli. Līdz ar to izplūdes caurules izolēšanas nepieciešamība jāizvērtē katrā objektā atsevišķi.

   

Filtrēšanas materiāla ievietošana

Filtrēšanas materiāla starta pakete ei gatava atvilknēs un tiek piegādāta kopā ar ierīci. Ērtākai transportēšanai tas ir iepakots plasmasas maisiņos.

Pirms lietošanas izņemt no maisiņa.

 1. Sapuriniet filtrēšanas materiālu līdz tas kļūst gaisīgs un, viegli uzsitot, vienmērīgi ieklājiet atvilknē. Kompresijas metodes dēļ maisā var būt papildus filtra materiāls. Atvilknē ir piemērots filtrēšanas materiāla daudzums, ja tā virsma ir aptuveni 2 cm zem kastes malām.
 2. Atvelciet filtrēšanas materiālu aptuveni 5 cm  atpakaļ, lai tas neaizsprosto kastes izplūdes galā esošās V-veida atveres.
 3. Ievietojiet ar filtrēšanas materiālu piepildīto atvilkni atpakaļ filtrā. Filtrēšanas materiāla atvilknes ir identiskas, bet pievērsiet uzmanību to izvietojuma virzienam - augšējā atvilknē ūdens plūst aizmugurējās sienas virzienā, nākamajā atvilknē - apkopes lūkas virzienā utt.

 

 

Gaisa vārstu atvēršana

Filtra darbība balstās uz mikroorganismu aktivitātēm. Mikroorganismiem ir nepieciešams skābeklis, tādēļ jārūpējas, lai filtrā notiktu gaisa apmaiņa. Lai nodrošinātu gaisa apmaiņu, iekārtas aizmugurējā sienā ir divi regulējami diskveida vārsti. Vasaras periodā atveriet abus diskveida vārstus 10–20 mm. Ziemas periodā vārstiem jābūt atvērtiem tikai nedaudz (apm. 5–10 mm).

Apkope

Iekārta jālieto un jāapkopj atbilstoši instrukcijai. Regulāri jāseko līdzi tās darbam. Veicot notekūdeņu sistēmas apkopi, jārēķinās arī ar izmantojamās sūkņa akas un nogulšņu tvertņu iespējamo apkopi.

Filtrēšanas materiāla maiņa

 1. Filtrēšanas materiāls jānomaina visās atvilknēs reizē.  
 2. Atveriet attīrīšanas iekārtas apkopes lūku un izvelciet horizontāli no iekārtas filtrēšanas materiāla atvilknes.
 3. Filtrēšanas materiālu var likt kompostā vai izkliedēt uz lauka. Filtrēšanas materiālu nedrīkst izmantot pārtikā lietojamo augu mēslošanai, bet tikai dekoratīvo augu mēslošanai.
 4. Piepildiet atvilknes ar jaunu filtrēšanas materiālu. Sapuriniet filtrēšanas materiālu līdz tas kļūst gaisīgs un, viegli uzsitot, vienmērīgi ieklājiet atvilknē. Kompresijas metodes dēļ maisā var būt papildus filtra materiāls. Atvilknē ir piemērots filtrēšanas materiāla daudzums, ja tā virsma ir aptuveni 2 cm zem atvilknes malām. Atvelciet filtrēšanas materiālu aptuveni 5 cm  atpakaļ, lai tas neaizsprosto atvilknes izplūdes galā esošās V-veida atveres.
 5. Pārbaudiet un iztīriet notekūdens ieplūdes un izplūdes savienojumus.
 6. Ievietojiet ar filtrēšanas materiālu piepildīto atpakaļ filtrā. Filtrēšanas materiāla atvilknes ir identiskas, bet pievērsiet uzmanību to izvietojuma virzienam - augšējā atvilknē ūdens plūst aizmugurējās sienas virzienā, nākamajā atvilknē - apkopes lūkas virzienā  utt.
 7. Pārbaudiet, vai atvilkne atrodas horizontālā stāvoklī, lai notekūdens varētu no vienas filtra atvilknes vienmērīgi pārplūst otrā.
 8. Rūpīgi aizveriet filtra apkopes lūku.
 9. Pierakstiet veiktos apkopes darbus.
   

Darbošanās princips

Filtra darbības pamatā ir notekūdens mehāniska un bioloģiska filtrēšana. Filtrā tiek izmantots organisks filtrēšanas materiāls, kas pārtver notekūdens piesārņojumu. Mikroorganismi, kas dzīvo filtrēšanas materiāla virsmā, šo piesārņojumu lieto uzturā.

Uzbūve

Biolan Sadzīves notekūdeņu filtrs 125 sastāv no desmit vienu virs otras izkārtotām filtra atvilknēm. Notekūdens tiek novadīts uz augšējo filtra atvilkni. Gravitācijas ietekmē notekūdens caur atvilknē esošajām atverēm no viena filtra līmeņa plūst uz nākamo. Moduļos notiek dabiska gaisa cirkulācija - gaiss ieplūst pa aizmugurējās sienas apakšējiem gaisa vārstiem un izpūst pa augšējiem. Lai iekārta labi darbotos, ir būtiski mikroorganismus apgādāt ar skābekli.

Filtra noslogojums un attīrīšanas kapacitāte

Biolan Sadzīves notekūdeņu filtrs 125 ir galvenokārt paredzēts lietošanai vasarnīcās. Filtrs attīra mazgāšanās, pirts, trauku un veļas mazgāšanas ūdeni.

Šī attīrīšanas iekārta atbilst Somijas valdības rīkojuma Nr. 157/2017 noteiktajām prasībām par mājsaimniecības notekūdens apsaimniekošanu ārpus notekūdens attīrīšanas staciju kanalizācijas tīklu teritorijām. 

Filtra, kas ir uzstādīts saskaņā ar instrukciju, attīrīšanas kapacitāte ir aptuveni 500 litri diennaktī jeb 1–5 cilvēku patērētais mazgāšanas ūdens. Šī filtrēšanas materiāla attīrīšanas kapacitāte saglabājas aptuveni 100 lietošanas diennaktis. Pēc tam filtrēšanas materiāls jānomaina atbilstoši apkopes instrukcijai.

Izmantotie materiāli

Filtrs ir izgatavots no aukstumizturīga materiāla un aprīkots ar siltumizolāciju. Metāliskās detaļas ir ražotas no nerūsējoša tērauda. Šī ierīce ir droša ekspluatācijā un ar ilgstoša.

 • Informācija par produktu: Rasējumi mērogā
 • Izmēri (augstums x platums x dziļums): 1230 x 600 x 1000 mm
 • Cauruļu savienojumi: Ø 75 mm kanalizācijas caurulēm
 • Ieplūdes un izplūdes savienojumu augstumu atšķirība: 1040 mm (plūšanas augstums)
 • Kapacitāte apt.: 500 litri diennaktī
 • Svars bez filtra masas apm.: 75 kg

 


Ar tēmu saistītie produkti