Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs Biolan Saunas filtrs Biolan Saunas filtrs Biolan Saunas filtrs Biolan Saunas filtrs Biolan Saunas filtrs
Biolan Saunas filtrs

Sadzīves pelēko notekūdeņu attīrīšanai

Biolan Saunas filtrs ir mini attīrīšanas iekārta  mazgāšanas ūdens pārstrādei. Saunas filtrs ir paredzēts uzstādīt vietās, kur pelēkie notekūdeņi rodas nelielos daudzums.

Praktisks lietošanai, ērts uzturēšanai!

 • attīrītājs mazam mazgāšanas ūdeņu daudzumam
 • ražīgums ap 250 litri diennaktī
 • uzstādāms uz zemes
 • ekoloģisks filtra materiāls
 • var izmantot arī ziemā


Piederumi

 • Apsildes kabelis
 • Taimeris
 • Iegremdējams sūknis
 • Sūkņa aka

 

Filtra izmantošana

Iekārtas izmantošana un apkope ir jāveic saskaņā ar instrukcijām, kā arī regulāri jānovērtē tās darbība.

Filtrā var ievadīt mazgāšanas un saunas ūdeņu nelielā daudzumā. Attīrīšanas iekārtā nelielā daudzumā drīkst nonākt izmantotie antibakteriālie un hlora bāzes tīrīšanas līdzekļi. Dozējot mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet ražotāja instrukcijas.

Filtrā nedrīkst ievadīt ūdens vai sausās tualetes notekūdeņus, lietus, atmosfēras nokrišņu vai no pamatiem novadītus notekūdeņus. Attīrīšanas iekārtā nedrīkst ievadīt indīgas ķimikālijas vai tās saturošas vielas, kas var nogalināt attīrošos mikroorganismus, piemēram, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļus, krāsas, eļļas, šķīdinātājus. Bīstamās vielas var atpazīt pēc marķējumiem uz produkta iepakojuma.

Darbības uzraudzība

Filtra darbība ir jākontrolē vismaz divreiz lietošanas sezonas laikā. Pareizi funkcionējošas attīrīšanas iekārtas filtra materiāls ir mitrs, un izejošais ūdens ir dzidrs, bez smakas un gandrīz nesatur cietās daļiņas.

Pārbaudiet, vai:
 1. notekūdeņi efektīvi izplūst no visām atvilktnes atverēm;
 2. filtra materiāls ir apmēram 5 cm atstatumā no atvilktnes drenāžas atverēm;
 3. ventilācijas vārsts ir noregulēts pareizā stāvoklī un gaiss plūst netraucēti;
 4. kanalizācijas redzamie savienojumi ir kārtībā;
 5. attīrītie notekūdeņi brīvi izplūst no filtra.

 

Filtra apkope

Iekārtas izmantošana un apkope ir jāveic saskaņā ar instrukcijām, kā arī regulāri jānovērtē tās darbība. Notekūdeņu sistēmas apkopē ir jāņem vērā arī iespējami izmantojamā sūkņa akas un nogulsnēšanas tvertņu apkope.

Filtra materiāla nomaiņa

Attīrīšanas iekārtas filtra materiāls normālos apstākļos ir jāmaina apmēram ik pēc 100 ekspluatācijas dienām. Kā filtra materiālu var izmantot tikai Biolan filtriem paredzētos materiālus. Biolan Oy negarantē iekārtas tīrīšanas jaudu ne ar kādiem citiem filtra materiāliem.

 1. Visu atvilktņu filtra materiālus nomainiet vienlaicīgi pēc simts (100) lietošanas dienām.
 2. Atveriet attīrīšanas iekārtas apkopes durvis un horizontāli izvelciet filtra materiāla atvilktnes no iekārtas.
 3. Filtra materiālu iztukšojiet kompostā.
 4. Filtra materiālsu saplēš irdenu, un vienmērīgi ieklāj atvilktnēs viegli piespiežot. Sakarā ar izmantoto iesaiņošanas metodi maisā var būt lieks filtra materiāls. Maisa saturu sadaliet piecās (5) filtra materiāla atvilktnēs. Visbeidzot filtra materiālu atvelciet par 5 cm no V veida atverēm, kas atrodas atvilktnes izvades malā.
 5. Pārbaudiet un notīriet notekūdeņu ieplūdes un izplūdes savienojumus.
 6. Ar filtra materiālu uzpildītās atvilktnes ievietojiet atpakaļ filtrā. Filtra materiālu atvilktnes ir identiskas, taču jāievēro to virziens — augšējā atvilktne virza ūdeni uz aizmugures sienu, nākamā — apkopes durvju virzienā utt. No apakšējās atvilktnes ūdens plūst aizmugures sienas virzienā, kur tas pēc attīrīšanas ieplūst gar apakšu novietotajā kanalizācijas izvadcaurulē.
 7. Pārliecinieties, vai ierīce atrodas horizontāli gan garuma, gan platuma virzienā, lai notekūdeņi tiktu vienmērīgi sadalīti uz abiem moduļiem un vienmērīgi plūstu no vienas filtra atvilktnes uz nākamo.
 8. Uzmanīgi aizveriet filtra apkopes durvis.
 9. Atzīmējiet apkopes darbus.

Filtra uzstādīšana

Filtrs ir jāuzstāda uz līdzena, slodzi noturoša, salizturīga pamata, piemēram, grants, sasmalcināta materiāla vai izlietas betona pamatnes. Filtrs ir jānovieto horizontāli gan garuma, gan platuma virzienā, lai notekūdeņi plūstu vienmērīgi, izmantojot visu filtra materiāla attīrošās virsmas laukumu.

Ieejošās un izejošās kanalizācijas caurules savienojumi

Uzstādot pašteces kanalizāciju, jānodrošina pietiekams slīpums (vismaz 1–1,5 %), lai notekūdeņu plūsma vienmēr būtu netraucēta no mājas izejas drenāžas līdz izvades galapunktam.

Filtram abās iekārtas pusēs ir ieejošie un izejošie savienojumi 75 mm kanalizācijas caurulēm. Caurules atbilstoši uzstādīšanas vietas prasībām var uzstādīt jebkurā pusē. No ēkas nākošā kanalizācijas caurule ir jāsavieno ar filtra augšmalas ieejas savienojumu. Iekārtas izejošā izvadcaurule ir savienota ar apakšējās malas izejas savienojumu. Liekie caurumi ir jānoslēdz ar piegādes komplektā iekļautajiem aizbāžņiem.

Kanalizācijas caurule ir jāizolē, ja attīrīšanas iekārtu izmanto ziemā. Ja filtrā ir uzstādīts apsildes kabelis, tas apsilda arī izvadcaurules sākuma galu. Visas izvadcaurules izolācijas un/vai apsildes nepieciešamības ir jānovērtē konkrētā situācijā. 

Filtra materiāla ieklāšana vietā

Filtra materiāla sākumkomplekts tiek piegādāts kopā ar filtru. 

 1. Filtra materiālsu saplēš irdenu un vienmērīgi ieklāj atvilktnēs viegli piespiežot. Sakarā ar izmantoto iesaiņošanas metodi maisā var būt lieks filtra materiāls. Maisa saturu sadaliet piecās (5) filtra materiāla atvilktnēs.
 2. Visbeidzot filtra materiālu atvelciet par 5 cm no V veida atverēm, kas atrodas atvilktnes izvades malā.
 3. Filtra materiālu atvilktnes ir identiskas, taču jāievēro to virziens — augšējā atvilktne virza ūdeni uz aizmugures sienu, nākamā — apkopes durvju virzienā utt. No apakšējās atvilktnes ūdens plūst aizmugures sienas virzienā, kur tas pēc attīrīšanas ieplūst gar apakšu novietotajā kanalizācijas izvadcaurulē.

 

Ventilācija

Filtra darbības pamatā ir mikroorganismu darbība. Mikroorganismu dzīvotspējai ir nepieciešams skābeklis, tāpēc filtram ir jānodrošina ventilācija. Ventilācijas nolūkos moduļu aizmugurējā sienā ir divi regulējami plākšņveida vārsti. Vasaras sezonā abi moduļa plākšņveida vārsti ir jāatver par 10–20 mm. Ziemas periodā vārsti ir jātur tikai mazliet atvērti (apm. 5–10 mm).

Rūpīgi iepazīstieties ar uzstādīšanas norādēm un atcerieties uzstādīšanas datumu pierakstīt apkopes žurnālā. 

Darbības principi

Filtra darbības pamatā ir notekūdeņu mehāniskā un bioloģiskā filtrēšana. Filtrā ir jāizmanto organiski filtra materiāli, pie kuriem pielīp notekūdeņu piesārņojums. Uz filtra materiāla virsmas dzīvojošie mikroorganismi piesārņojumu izmanto kā barības vielas.

Konstrukcija

Saunas filtrs sastāv no piecām filtra atvilktnēm, kas ir novietotas cita uz citas. Notekūdeņi tiek ievadīti filtra augšējā atvilktnē. Filtra iekšpusē notekūdeņi smaguma spēka ietekmē plūst no viena filtra līmeņa uz nākamo pa atvilktnes gala atvērumiem.

Gaisa cirkulācija iekārtā darbojas smaguma spēka ietekmē: no aizmugurējās sienas ventilācijas vārsta uz iekšpusi un no augšējā vārsta uz ārpusi. Mikroorganismu apgāde ar slāpekli ir iekārtas darbības izšķirošais faktors.

Filtra korpuss ir izgatavots no salizturīga materiāla ar siltumizolāciju. Metāla daļas ir izgatavotas no nerūsošā tērauda. Iekārta darbojas uzticami un ir ilgstoša.

Plānošana un novietojuma izvēle

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas būvniecībai vai izmaiņām parasti ir nepieciešama vietējās būvniecības pārvaldes izsniegta būvniecības vai darbības atļauja vai arī ir jāsniedz paziņojums par veicamajām darbībām. Būvniecības atļauja tiek pieprasīta, pamatojoties uz attiecīgu plānu. Pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamās atļaujas, kā arī prasības un instrukcijas no būvniecības kontroles vai apkārtējās vides pārvaldes.

Mazam notekūdeņu daudzumam paredzētu apstrādes sistēmu būvniecībai vai renovācijai atļauja nav nepieciešama. Izmantošana ir jāpārbauda tās pašvaldības būvinspekcijai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Novietošana uz zemes

Biolan Saunas filtrs ir jānovieto uz zemes. Filtrs ir jānovieto tādā vietā, kur neuzkrājas stāvošs ūdens, piemēram, plūdu laikā. Attīrīšanas iekārtu var uzstādīt ārā bez aizsardzības pret laikapstākļu ietekmi. Iekārtai ir siltumizolācija, tāpēc tā darbojas arī nelielā salā. Ja filtrs jāizmanto ziemā, tam ir jāuzstāda Biolan Apsildes kabelis, ko var iegādāties kā papildpiederumu, vai arī filtrs jāuzstāda vietā, kur temperatūra ir virs nulles.

Novietošana dzīvojamās ēkas tuvumā

Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtri pirmkārt ir paredzēti uzstādīšanai ārā. Ja filtrs tiek uzstādīts iekštelpās vai dzīvojamās ēkas tiešā tuvumā (piemēram, zem terases), plānojumā ņemiet vērā, ka šajā vietā ir nepieciešama atsevišķa ieeja apkopes darbu veikšanai. Šajā vietā ir jāuzstāda notekūdeņu aka vai arī tur ir nepieciešams grunts pamats iespējamo problēmsituāciju gadījumiem.

Attīrīšanas iekārtas kompensācijas gaiss tiek ņemts no izvadcaurules, bet izejošais gaiss ar kanalizācijas ventilatoru tiek izvadīts uz ēkas jumtu. Lai izvairītos no smakām, ierīces gaisa vārsti jātur aizvērti. Izvades gaisu no filtra aizmugurējās sienas augšējā vārsta var aizvadīt uz atsevišķu gaisa izvadkanālu. Uzstādot iekštelpās, gaisa izvadkanālā jāuzstāda ekstraktors, lai filtra iekšpusē būtu nedaudz zemāks spiediens.

Vienmēr, kad Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs ir jānovieto dzīvojamās ēkas siltajās telpās vai dzīvojamās ēkas tiešā tuvumā, uzstādījuma pareizība ir jāpārbauda par ēku inženierkomunikācijām atbildīgajam speciālistam. 

Notekūdeņu ievadīšana filtrā 

Notekūdeņi ir jāievada tieši filtrā ar pašteces kanalizācijas vai sūkņa akas palīdzību. Ja sūknējot ir jāizmanto esošās nogulsnēšanas akas, tām ir jābūt nebojātām un labā stāvoklī. Sūkņa darbība ir jāregulē ar taimeri tā, lai viena izmantošanas cikla laikā filtrā nenonāktu vairāk nekā 20 litri notekūdeņu. Starp izmantošanas cikliem ir nepieciešams vismaz 10 minūšu pārtraukums. Biolan Taimeris, Biolan legremdējamais sūknis un Biolan Sūkņa aka ir pieejami kā papildpiederumi.

Kanalizācijas un sūknēšanas uzstādījumu piemēru attēli

Lietošanas un apkopes pasākumiem nepieciešamā platība

Izvēloties uzstādīšanas vietu, ņemiet vērā lietošanas un apkopes pasākumiem nepieciešamo platību. Iekārtas priekšpusē filtra materiāla nomaiņai nepieciešamā platība ir vismaz viens metrs. Arī iekārtas sānos un aizmugurē ir jāatstāj pietiekami daudz vietas, lai varētu veikt kanalizācijas ieejošo un izejošo savienojumu apkopi, kā arī aizmugurējās sienas ventilācijas vārsta regulēšanu. Ventilācijas vārstus nedrīkst nosegt, lai nodrošinātu mikroorganismiem nepieciešamo skābekļa padevi.

Notekūdeņu izvadīšana

Attīrītie notekūdeņi ir jānovada uz piemērotu izvades vietu, piemēram, akmeņainu gultni vai atvērtu tranšeju. Plānojot jāņem vērā, ka notekūdeņu izvadīšanai nedrīkst būt šķēršļu, turklāt caurules galam ir vienmēr jāatrodas virs ūdens — arī augsta virszemes vai grunts ūdens līmeņa laikā. Ja izvadcaurules gals atrodas atklātā vietā, būtu noderīgi tam uzstādīt aizsargu vai tīklu, lai novērstu grauzēju un citu mazu dzīvnieku piekļuvi.

Filtra slodzes kapacitāte un attīrīšanas jauda

Biolan Saunas filtrs ir galvenokārt paredzēts vasarnīcu un saunu mazgāšanas ūdeņu attīrīšanai. Filtrs attīra īpašuma mazgāšanas un saunas ūdeņus nelielā daudzumā.

Attīrīšanas iekārta atbilst Somijas Valsts Padomes likuma (209/2011) prasībām par mājsaimniecības notekūdeņu apstrādi ārpus notekūdeņu novadīšanas sistēmām.

Filtram, kas uzstādīts atbilstoši instrukcijām, attīrīšanas kapacitāte ir apmēram 250 litri dienā. Filtra materiāla attīrīšanas spēja ir pietiekama apmēram 100 ekspluatācijas dienām, un pēc tam tas ir jānomaina saskaņā ar apkopes instrukcijām.

Neapstrādāti materiāli

Filtrs ir izgatavots no aukstumizturīgiem materiāliem un ir siltumizolēts. Metāla daļas ir no nerūsējošā tērauda. Ierīce ir droša lietošanā un ilgizturīga.

Izmēri

 • Izmēri (platums x augstums x dziļums): 600 x 700 x 1010 mm
 • Cauruļu savienotāji: Ø 75 mm kanalizācijas caurulēm
 • Ieplūdes un izplūdes savienotāju augstuma atšķirība: 250 mm (krišanas augstums)
 • Ražīgums: ap 250 litri diennaktī 
 • Svars bez filtra masas: ap 38 

 

Uzstādījuma un vizualizācijas attēli

Biolan Saunas filtra rasējumi dwg un pdf formātā. Ņemiet vērā, ka dwg formāta attēlu atvēršanai datorā jābūt instalētai programmai, kas ir paredzēta šī formāta failu atvēršanai.

Biolan Saunas filtra vizualizācijas attēli:
 • pašteces kanalizācija beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)
 • pašteces kanalizācija beidzas tranšejā (dwg, pdf)
 • pašteces kanalizācija (paralēlā) beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)
 • pašteces kanalizācija (paralēlā) beidzas tranšejā (dwg, pdf)
 • sūknēšana uz absorbcijas vietu (dwg, pdf)
 • sūknēšana uz tranšeju (dwg, pdf)


Ar tēmu saistītie produkti