Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200
Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200 Biolan Populett 200
Biolan Populett 200

Dažādām vajadzībām!

 • Tilpums: 200 litri
 • Piemērota arī biežai izmantošanai
 • Ja nepieciešams, no masas atdala šķidrumu
 • Efektīva dabīga ventilācija
 • Ar eņģēm stiprināms siltais sēdeklis Pehvakka
 • Viegli tīrāmas virsmas
 • Populett 200 tvertne nomaiņai ir pieejama kā papildpiederums

 

Produkta numurs: 70578600


 

Populett un Nuuksio nacionālais parks

Mež saimniecības dienesta objektā ir jāievēro ilgspējīga dabas tūrisma principi. Mež saimniecības dienesta pārziņā esošo Nuuksi nacionālo parku ik gadus apmeklē apmēram 180 000 ceļotāju.  Šajā teritorijā ir pieejami dažādi pakalpojumi. Nacionālajā parkā ir apmēram 30 tualetes. Sausās tualetes ir uzstādītas katrā telšu zonā, ugunskuriem paredzētajās vietās, pie virtuvēm un citām nojumēm. Sausās tualetes atrodas arī Haukkalampi dabas namiņa, kā arī Katilā.

Nuuksio nacionālā parka mežzinis Antti Raita stāsta, ka par Populett tualetēm arvien vairāk interesējas arī citi nacionālie parki.

Nuuksio nacionālā parka tualetēm pietiek lietotāju.

 

“Populett tualetes darbojas slavējami”

Mežzinis Antti Raita no Nuuksio nacionālā parka stāsta, ka Populett sausās tualetes ir piepildījušas visas ar tām saistītās cerības.
“Tās darbojas tiešām labi un uzticami, kā arī ir viegli apkopjamas. Turklāt tās ir patīkami lietot.
Tām ir nepieciešams tikai nedaudz pakaišu,” stāsta un pamāca Antti Raita.

 

“Vienkārši un tīri”

Nuuksi nacionālajā parkā divas 300 litru Populett tualetes ir uzstādītas viena otrai blakus tām paredzētajā ēkā, kas atrodas lēzenā nogāzē.
“Tualetes un to ēka ir it kā pagriezušas muguru pret nācējiem. Nelielā augstuma atšķirība ir noderīga, jo tādējādi šķidrumi ātrāk aiztek gar komposta masu uz ēkai blakus novietoto slēgto aku,” paskaidro Raita.
Atkritumu tvertni var viegli iztukšot, izmantojot tualetes ēkas koka sienā izveidoto aizmugurējo lūku. Atkritumi tiek nogādāti kompostēšanai uz teritorijā uzbūvēto lielo trīsdaļīgo komposta krātuvi.
Divu gadu laikā Populett tualetes ir iztukšotas piecas reizes, bet slēgtā aka — tikai vienreiz, jo lielākā daļa šķidruma kompostēšanas laikā iztvaiko.

Aizmugurējā lūka ir ļoti noderīga Populett tualetes apkopes darbiem.

Pateicoties efektīvajai ventilācijai, nav nepatīkamas smakas.

Tūristi ir iecienījuši Populett

Populett sausās tualetes atzinīgi novērtēja Nuuksio nacionālā parka gide un tūristu grupa.
“Es pati izmantoju šīs tualetes un esmu ievērojusi, ka tās ir iecienījušas arī tūristu grupas. Šīs tualetes vienmēr ir kārtīgas neatkarīgi no gadalaika,” paslavē Green Window Oy gide Katja Kotkas, kura darbojas Nuuksio.

Bet kā ar smakām?

“Savādi, bet par to pat neesmu domājusi. Tas nozīmē, ka Populett tualetē nav nekādas smakas!”
Nacionālā parka tualešu slēdzenēm ir uzstādīti skaitītāji, ar kuru palīdzību var noskaidrot tualešu lietošanas biežumu šajā teritorijā. Skaitīšana joprojām turpinās.

 

Dabas tūrisma gide Katja Kotkas (pa kreisi) un tūristu grupas sievietes maksimāli labi novērtē Populett tualešu tīrību un kārtīgumu.

Dabas tūrisma gide Katja Kotkas pastāsta, ka tūristiem vienmēr iesaka izmantot Populett tualetes, kad tas ir iespējams.

Atpakaļ dabā

Ar kompostēšanas palīdzību sauso tualešu atkritumu vērtīgās barības vielas atgriežas dabas apritē. Urīns un filtrāts ir lielisks dārza mēslojums, kas satur slāpekli. Filtrātu var izmantot arī kā komposta aktivizētāju. Nefiltrēti šķidrumi apgrūtina augsni un var iekļūt tuvākajās ūdenstilpnēs, gruntsūdeņos vai akās. Ūdensceļos slāpeklis kopā ar fosforu izraisa eitrofikāciju.

Nuuksio nacionālajā parkā tiek gādāts par dabas tīrību, tāpēc, piemēram, tualetes atkritumi ir rūpīgi jāsavāc

Pirms lietošanas

Ieberiet Biolan Populett pamatnē Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm apmēram piecu centimetru kārtā (apm. 20 litrus), lai šķidruma novadīšanas plāksne neaizsērētos. Ja tualetē tiek izmantota urīna novadīšana, tad novadīšanas caurulēi ievietojiet pamatnes padziļinājumā. Ja iekārtu izmanto filtrāta atdalīšanai, plāksne paliek virs novadīšanas caurules.

Sēdekļa vāka gaisa vārsta regulēšana

Ar sēdekļa vāka apmaiņas gaisa vārstu tiek regulēta Populett ventilācija. Vasarā apmaiņas gaisa vārsts jātur atvērts, lai ventilācija būtu efektīva un labāk iztvaikotu šķidrums. Lai samazinātu komposta siltuma zudumu, ziemā apmaiņas gaisa vārstam jābūt gandrīz aizvērtam. Lai ventilācija darbotos pareizi, starp tualetes apmeklējumus reizēm silto vāku turiet aizvērtu.

Ko var likt Populett tualetē

Populett ir paredzēta kompostējamiem tualetes atkritumiem. Nelieciet tualetē neko tādu, kas kavē kompostēšanas procesu vai neveido kompostu, piemēram:

 • būvgružus, higiēniskās paketes;
 • ķimikālijas, kaļķus;
 • mazgāšanas līdzekļus, mazgāšanas ūdeni;
 • pelnus, izsmēķus.

 

Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm izmantošana

Pēc katras tualetes lietošanas uzkaisiet atkritumiem 2–5 dl Biolan Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm. Piemērotu pakaišu izmantošana ir ārkārtīgi svarīgs tualetes pareizas darbības priekšnosacījums. Kā saistvielu izmantojiet Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm. Pakaiši kompostam un sausajām tualetēm efektīvi piesaista smaku un uztur gaisa piekļuvi tualetes kompostam. Ar Komposta maisītāju samaisiet tualetes masu un izlīdziniet nevienmērīgu uzpildījumu, tādējādi pagarinot tualetes iztukšošanas periodu. Maisot masu, vairākas reizes izmantojiet turp-atpakaļ kustību. Maisītāju izmantojiet pēc nepieciešamības, bet katrā reizē apmaisiet apmēram 10–15 reizes. Pēc izmantošanas maisītājs paliek novietots ventilācijas caurules zemākajā pozīcijā.

Tualetes lietošana visu cauru gadu

Tualetes atkritumi aukstumā sasalst. Sasalšana nebojā ne iekārtu, ne komposta masu. Komposta masas sadalīšanās turpinās līdz ar gaisa sasilšanu. Tualetes kapacitāti var palielināt, izmantojot Populett urīna atdalīšanas iespējas. Šķidruma tvertne ir jāiztukšo rudenī, un tās uzpildīšanās ir jāuzrauga, lai tvertne sasalstot nesaplaisātu.

Iztukšošana

Biolan Populett ir jāiztukšo līdz tā ir pilna. Iekārta ir jāiztukšo pilnībā. To var iztukšot ar lāpstu, apgriežot korpusu otrādi vai izgāžot atkritumu savākšanas transportlīdzekļa aizmugures pacēlājā. Populett tualetei ir ierobežojumi izmantošanai ar atkritumu automobiļa konteinera pacēlāju.

Iztukšošana

 1. Noņemiet silto sēdekli un iespējamo blīvējuma sloksni vai apšuvumu starp sienu un iekārtu.
 2. Izņemiet šķidruma šļūteni no kannas/tvertnes un noslēdziet ar šļūtenes spaili.
 3. Komposta maisītāju novietojiet aizmugures pozīcijā.
 4. Gaisa cauruli atvienojiet no tualetes.
 5. Tualeti izvelciet no būves. 
 6. Sasveriet tualetes tvertni tā, lai riteņu asi varētu ērti savienot ar tvertnes korpusu tā pārvietošanai.
 7. Tualeti pārvietojiet uz iztukšošanas vietu, vai masu atstājiet tvertnē kompostēšanai un tualetē uzstādiet jaunu tvertni.

Vasarā lietojamu tualeti ieteicams iztukšot pavasarī pirms pirmās lietošanas reizes. Tad iztukšošana ir vieglāka un patīkamāka.

Filtrāta kannas iztukšošana

Iztukšojiet filtrāta kannu pēc vajadzības, tomēr vismaz vienu reizi gadā tas jādara obligāti. Barības vielām bagāto filtrātu var izmantot kā slāpekļa avotu kompostam, kas īpaši aktivizē barības vielām nabadzīga un oglekli saturoša dārza komposta darbību. Filtrēto šķidrumu varat izmantot arī pagalma un dārza dekoratīvo augu mēslošanai. Droša atšķaidīšanas attiecība ir 1:5. Var izmantot arī neatšķaidītu filtrātu, tomēr tad šī platība pēc mēslošanas ir rūpīgi jālaista, lai nepieļautu lapu apdegumus. Nav ieteicams mēslot rudenī, lai netraucētu daudzgadīgo augu gatavošanos ziemai. Ieteicamais glabāšanas laiks pirms lietošanas mēslošanai ir apmēram viens gads.

Tīrīšana

Populett silto sēdekli var mazgāt ar visiem parastajiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem. Šķidruma caurule un šķidruma drena, kas atrodas zem grīdas, jāpārbauda vienreiz gadā un pēc nepieciešamības jāiztīra. Pēc iztukšošanas tualetes tvertnes iekšpusi nav nepieciešams mazgāt.

Apsverot Biolan Populett novietošanu, ņemiet vērā to, ka tualetes telpas izmēriem ir jābūt pietiekamiem tās izmantošanai un apkopei, tualetes iekārtas uzstādīšanai caur tualetes būves sienu, ventilācijas caurules izvietošanai, kā arī filtrāta vai filtrāta un urīna novadīšanai tvertnē vai pareizai apstrādei. Iekārtu var uzstādīt tieši uz zemes vietā, kur ir pietiekama slodzes izturība. Pirms tualetes būvniecības ir kārtīgi jāizplāno apkopes ceļi tualetes aizmugurē un sekojošā kompostēšana.

Populett var uzstādīt gatavā tualetes konstrukcijā, ņemot vērā to, ka būves struktūra ir attiecīgi jāpārveido, lai tualetes iekārtu varētu novietot pareizā stāvoklī. Plānojot jaunas tualetes būvi, ir jāiepazīstas ar iekārtas izmēru prasībām.

Izvietojums tualetes telpā

Biolan Populett uzstāda caur sienu un grīdā tā, lai tvertnes vāks  veidotu sēžamo daļu. Korpusa daļa veido tualetes atkritumu tvertni, balstās pret zemi un vienlaikus atbalsta sēžamo daļu. Nepieciešamais atstatums starp tualetes grīdu un zemes virsmu ir 37 cm. Šādā gadījumā tualete balstās gan uz zemes, gan arī uz tualetes grīdas malas.

Tualetei vajadzētu izveidot līdzenu un izturīgu pamatni, piemēram, no grants, uz kuras novietot ūdensizturīgu saplāksni vai izlietu pamatu. Veidojot konstrukcijā atveri un apakšējo daļu, jāizvēlas tualeti iekārtot vietā, kur vislabāk var pielāgot atveres. Zāģējot grīdu un sienu, izmantojiet zāģēšanas šablonu un ievērojiet izmērus, lai tualetei izveidotu piemērotu atveri. Tvertnes izmēri un forma var nedaudz atšķirties atkarībā no izgatavošanas metodes. Šī iemesla dēļ atveres var būt nepieciešams nedaudz paplašināt vai arī savienojumam starp grīdu un tvertni nevajadzētu būt pārāk ciešam. Tomēr atverēm nevajadzētu būt arī pārāk plašām, lai sprauga starp tualetes konstrukciju un iekārtu nebūtu nevajadzīgi liela.

Lai nosegtu spraugu starp tualetes konstrukcijas aizmugurējo sienu un tualetes iekārtu, var uzstādīt viegli noņemamu koka apšuvumu vai savienojuma apšuvumu no gumijas, kas pielāgojas tualetes konstrukcijai pēc noņemšanas.

Ventilācijas caurules uzstādīšana

Sēdekļa vākā ir atvere ar 110 mm diametru ventilācijas caurulei. Starp ventilācijas cauruli un tualeti ir jāuzstāda komposta maisītājs. Ventilācijas caurule ir jānovieto gar sienu no tualetes iekārtas tieši līdz jumta kores augšmalai — gar dzegu vai cauri jumtam. Jumta caurejošā vieta ir jānoblīvē ar jumta materiālam piemērotu blīvējumu. Ja tomēr jāveido līkumi, ņemiet vērā, ka to izliekums nedrīkst pārsniegt 33 grādus. Jebkādi ventilācijas caurules līkumi kavē dabīgo ventilāciju, izraisot smaku un mitruma problēmas.

Caurules galam ir jāuzstāda ventilācijas caurules jumtiņš lai novērstu lietus un mušu iekļūšanu tualetē. Ventilāciju un mitruma izvadīšanu var uzlabot ar Biolan Vēja ventilatoru, kas ir pieejams kā papildaprīkojums.

Šķidruma aizvadīšana

Urīna atdalīšana

Biolan Populett priekšējās malas konstrukcija sniedz iespēju daļējai urīna atdalīšanai. Atdalošajā priekšējā malā ir caurspīdīga atdalīšanas plāksne, kas darbojas kā atdalīšanas caurules piltuve. Izmantojot ziemā, atdalīšana samazina sasalstošās masas veidošanos. Ja urīns tiek aizvadīts tieši, tas neiesūcas pakaišos un sasalst tvertnē. Kaut arī Populett ir paredzēta urīna atdalīšanai, no iekārtas kopā ar urīnu izplūst arī filtrāts. Atdalot urīnu, no Populett izplūst vairāk šķidruma, kas ir jāsavāc vai jāapstrādā. Tas jāņem vērā, plānojot tvertnes vai apstrādes sistēmas izmērus. Tualetē, kurā tiek atdalīts urīns, masa paliek sausāka, un tas atvieglo iztukšošanu.

Filtrāta atdalīšana

Populett var izmantot tikai filtrāta atdalīšanai. Priekšējās sienas atdalošā plāksne ir jānovieto atdalīšanas caurules priekšpusē tā, lai tā virzītu urīnu uz tualetes atkritumiem. Liekais šķidrums, kas neiesūcas pakaišos vai tualetes masā, tiek atdalīts ar apakšējās papildizplūdes palīdzību. No tualetes izplūst mazāk šķidruma, bet masa sadalās ātrāk (it īpaši ziemā) nekā pēc urīna atdalīšanas.

Šķidruma aizvadīšanas atverei tualetes aizmugurējā sienā savieno ar šķidruma cauruli. Caurule ir jāievada savākšanas tvertnē vai arī šķidrums ir atbilstoši jāapstrādā ar citiem paņēmieniem. Savākšanas tvertne ir jāierok zemē vai kā citādi jānovieto tā, lai šķidrums ieplūstu tvertnē. Ja Populett izmanto ar urīna atdalīšanu, šķidruma caurule ir jāievieto līdz kannas apakšai, lai šķidruma virsma veidotu sifonu. Apsverot šķidruma caurules izvietojumu, kā arī tvertnes novietojumu un atdalīšanu, jāņem vērā iespējamā izmantošana ziemā.

Ja savākšanas tvertni ir grūti ierakt zemē, varat to aizvietot ar iztvaikošanas pannu. Lai samazinātu šķidruma apjomu, Populett var noregulē tā, ka filtrāts atdalās atsevišķi. Novietojiet virs iztvaikošanas pannas vāku pret nokrišņiem – smakas neitralizēšanai ilietot Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm vai Biolan Naturālu kūdru.

Attēlojums pēc izmēriem

 • Tilpums: apm. 200 litri
 • Sēžamdaļas augstums: 48 cm
 • Augstums: 93,5 cm
 • Svars: apm. 50 kg
 • Gaisa izvades caurules diametrs: 110 mm
 • Šķidruma aizvadīšanas caurules diametrs: 32 mm
 • Krāsa: Brūna