Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs LIGHT
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs LIGHT
Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs LIGHT

Daudzpusīgs!

 • Pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs ar siltumizolāciju veļas mazgāšanas ūdenim 
 • Kapacitāte: 300 litri/dienā/modulim 
 • Izmantošanai vasarā vai uzstādīšanai iekštelpās Made in Finland
 • Var uzstādīt uz zemes vai daļēji ierakt zemē 
 • Piemērots uzstādīšanai ūdens spiediena vietās 
 • Vietējais un ekoloģisks  filtra materiāls 

Produkta numurs: 70572200


Piederumi

Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT izmantošana

Attīrīšanas iekārtā nelielā daudzumā drīkst nonākt izlietotie antibakteriālie un hlora bāzes tīrīšanas līdzekļi. Dozējot mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet ražotāja instrukcijas.

Filtrā nedrīkst ievadīt ūdens tualetes vai sausās tualetes notekūdeņus, lietus, atmosfēras nokrišņu vai no pamatiem novadītus notekūdeņus. Attīrīšanas iekārtā nedrīkst ievadīt indīgas ķimikālijas vai tās saturošas vielas, kas var nogalināt notekūdeņus attīrošos mikroorganismus, piemēram, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļus, krāsas, eļļas, šķīdinātājus. Bīstamās vielas var atpazīt pēc marķējumiem uz produkta iepakojuma.

Filtra glabāšana ziemā

Filtra materiāla atvilktnes paliek filtra iekšpusē. Filtra materiāla sasalšana nebojā iekārtas konstrukcijiu. Ja filtra materiāls pavasarī pirms lietošanas ir sasalis, to atkausē, caur filtru izlejot siltu, tīru ūdeni.

Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT apkope

Iekārtas izmantošana un apkope ir jāveic saskaņā ar instrukcijām, kā arī regulāri jānovērtē tās darbība. Notekūdeņu sistēmas apkopē ir jāņem vērā arī iespējami izmantojamā sūkņa akas un nogulsnēšanas tvertņu apkope.

Darbības uzraudzība

Filtra darbība ir jākontrolē vismaz divas reizes lietošanas sezonas laikā. Pareizi funkcionējoša attīrīšanas ierīce nerada nepatīkamas smakas, filtra materiāls ir mitrs, un izejošais ūdens ir dzidrs, bez smakas un nesatur cietās daļiņas.

Pārbaudiet, vai:

 • notekūdeņi efektīvi izplūst no visām kārbas atverēm; 
 • filtra materiāls ir apmēram 5 cm atālumā no atvilktnes drenāžas atverēm; 
 • kanalizācijas redzamie savienojumi ir kārtībā; 
 • attīrītie notekūdeņi brīvi plūst no filtra.

 

Filtra materiāla nomaiņa

Attīrīšanas iekārtas filtra materiāls normālos apstākļos ir jāmaina apmēram ik pēc 100 ekspluatācijas dienām. Kā filtra materiālu var izmantot tikai Biolan filtriem paredzētu materiālu. Biolan Oy negarantē iekārtas tīrīšanas jaudu ne ar kādiem citiem filtra materiāliem.

 1. Visu atvilktņu filtra materiālus nomainiet vienlaicīgi pēc simts (100) lietošanas dienām. 
 2. Atveriet attīrīšanas iekārtas vāku un izceliet filtra materiāla atvilktnes no iekārtas, izmantojot pacelšanas rokturi.  
 3. Filtra materiālu iztukšojiet kompostā.  
 4. Filtra materiāls no maisa ir jāievieto atvilktnēs. Sakratiet filtrēšanas materiālu līdz tas kļūst gaisīgs un, viegli piesitot, vienmērīgi ieklājiet atvilknēs. Filtra materiāla sākumkomplekts tiek piegādāts kopā ar filtru. Viena maisa saturu sadaliet piecās filtra atvilktnēs. Visbeidzot filtra materiālu atvelciet par 5 cm no V veida atverēm, kas atrodas atvilktnes izvades malā. 
 5. Pārbaudiet un notīriet notekūdeņu ienākošos un izejošos savienojumus. 
 6. Ar filtra materiālu uzpildītās atvilktnes ievietojiet atpakaļ filtrā. Filtra materiālu atvilktnes ir identiskas, taču jāievēro to virziens — apakšējā atvilktne ir vērsta pret ūdens izejas vietu, nākamā — ūdens ieplūdes virzienā utt. 
 7. Pārliecinieties, vai ierīce atrodas horizontāli gan garuma, gan platuma virzienā, lai notekūdeņi vienmērīgi plūstu no vienas filtra atvilktnes uz nākamo. 
 8. Uzmanīgi aizveriet filtra vāku. 
 9. Atzīmējiet apkopes darbus.

Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT uzstādīšana

Filtrs ir jāuzstāda uz līdzena, slodzi noturoša, salizturīga pamata, piemēram, grants, sasmalcināta materiāla vai izlietas betona pamatnes. Filtrs ir jānovieto horizontāli gan garuma, gan platuma virzienā, lai notekūdeņi plūstu vienmērīgi, izmantojot visu filtra materiāla attīrošās virsmas laukumu.

Novietošana ārā

Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs LIGHT ir jānovieto uz zemes vai daļēji jāierok zemē. Filtrs ir jānovieto tādā vietā, kur neuzkrājas stāvošs ūdens, piemēram, plūdu laikā. Attīrīšanas iekārtu var uzstādīt ārā bez aizsardzības pret laikapstākļu ietekmi. Iekārtai ir siltumizolācija. Ja iekārtu izmanto ziemā, tai jāatrodas vietā, kur temperatūra ir virs nulles.

Novietošana dzīvojamās ēkas tuvumā

Ja filtrs tiek uzstādīts iekštelpās vai dzīvojamās ēkas tiešā tuvumā (piemēram, zem terases), plānojumā ņemiet vērā, ka šajā vietā ir nepieciešama atsevišķa ieeja apkopes darbu veikšanai. Šajā vietā ir jāuzstāda notekūdeņu aka vai arī tur ir nepieciešams grunts pamats iespējamo problēmsituāciju gadījumiem.

Gaisa cirkulācija

Filtra darbības pamatā ir mikroorganismu darbība. Mikroorganismu dzīvotspējai ir nepieciešams skābeklis, tāpēc filtram ir jānodrošina ventilācija. Ventilācijas nodrošināšanai moduļa komplektā ir iekļauti divi T veida atzarojumi, ar kuru palīdzību var nodrošināt ventilāciju. Nosacījums efektīvai gaisa cirkulācijai dabiskā spēka ietekmē ir ieplūstošā un izejplūstošā gaisa augstuma atšķirība (no apakšas uz augšu), kā arī iespējamās temperatūras atšķirības (no auksta uz siltu).

Attīrīšanas iekārtas rezerves gaiss ieplūst caur izplūdes caurules galu virs zemes esošās gaisa caurules. Ārā novietotas attīrīšanas iekārtas izplūstošais gaiss ar kanalizācijas caurules palīdzību tiek izvadīts uz jumta vai no caur ieplūdes gaisa caurules kanālu uz pagalmu. Ja attīrīšanas iekārta atrodas iekštelpās vai dzīvojamo ēku tiešā tuvumā, izplūstošais gaiss tiek virzīts ar cauruli uz ēkas jumta.

Notekūdeņu ievadīšana filtrā

Notekūdeņus jāievada tieši filtrā ar pašteces kanalizācijas vai sūkņa akas palīdzību. Uzstādot pašteces kanalizāciju, jānodrošina pietiekams slīpums (vismaz 1–1,5 %), lai notekūdeņu plūsma vienmēr būtu netraucēta no mājas izejas drenāžas līdz izvades galapunktam. 

Modulim ir ieplūdes un izplūdes savienojums 75 mm drenāžas caurulei. Ieplūdes savienojums atrodas moduļa augšmalā, bet izeplūdes — apakšmalā. Moduļus var savienot pa diviem virknē vai paralēli.

Virknes savienojums

No ēkas izejošā kanalizācijas caurule ir jāsavieno ar pirmo moduli. Moduļa izejošā caurule ir jāsavieno ar otra moduļa ieplūdes savienojumu. No otrā moduļa ūdens ir normāli jāizvada izvades punktā.

Paralēlais savienojums

Notekūdeņi ir jāsadala uz diviem moduļiem ar uzmavu. Lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi ieejas caurulē, būtu labi pirms uzmavas nozarojuma uzstādīt taisno posmu ar 80 cm diametru, lai samazinātu ienākošās ūdens plūsmas turbulenci.

Četru moduļu savienošana

Notekūdeņi tiek sadalīti uz diviem paralēli pieslēgtiem moduļiem, kam seko virknē uzstādīti otrie moduļi.

Vecu nogulsnēšanas aku izmantošana

Ja notekūdeņu sistēmā ir jāizmanto esošās nogulsnēšanas akas, tām ir jābūt nebojātām un labā stāvoklī.

Notekūdeņu sūknēšana uz filtru

Sūkņa darbība ir jāregulē ar taimeri tā, lai viena izmantošanas cikla laikā filtrā nenonāktu vairāk nekā 20 litri notekūdeņu. Ja notekūdeņu sistēmā ir tikai viens modulis, ieteicamais sūknēšanas tilpums ir 10 litri. Biolan Taimeris, Biolan Iegremdējamais sūknis un Biolan Sūkņa aka ir pieejami kā papildpiederumi.

Notekūdeņu izvades vieta

Attīrītie notekūdeņi ir jānovada uz piemērotu izvades vietu, piemēram, akmeņainu gultni, absorbcijas aku vai atvērtu tranšeju. Plānojot jāņem vērā, ka notekūdeņu izvadīšana nedrīkst būt traucēta arī augsta virszemes vai grunts ūdens līmeņa periodā. Ja izvadcaurules gals atrodas atklātā vietā, būtu noderīgi tam uzstādīt aizsargu vai tīklu, lai novērstu grauzēju un citu mazu dzīvnieku piekļuvi.

Filtra materiāla ieklāšana vietā

Filtra materiāls iekārtas iekšpusē ir iesaiņots maisos. Filtra materiāls no maisa ir jāievieto atvilktnēs. Materiālu saplosta irdenu un vienmērīgi ieklāj atvilktnēs ar viegli piespiežot. Filtra materiāla sākumkomplekts tiek piegādāts kopā ar filtru. Viena maisa saturu sadaliet piecās filtra atvilktnēs. Visbeidzot filtra materiālu atvelciet par 5 cm no V veida atverēm, kas atrodas atvilktnes izvades malā. Filtra atvilktnes tiek stabili sakrautas viena virs otras filtra iekšpusē, turklāt katra otrā savstarpēji pretējā virzienā:

 • apakšējā atvilktne pret izvades atvērumiem (V veida atverēm) izvades pusē;  
 • nākamā pret apakšējām atverēm ieejas pusē
 • utt.

Tādējādi ūdens pirms izvadīšanas izplūst caur visiem plauktiem.

Uzmanīgi iepazīstieties ar uzstādīšanas norādēm un neaizmirstiet uzstādīšanas datumu pierakstīt apkopes žurnālā. 

Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT darbība

Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT darbības pamatā ir notekūdeņu mehāniska un bioloģiska filtrēšana. Filtrā tiek izmantoti organiskas izcelsmes filtra materiāli, pie kuriem pieķeras notekūdeņu piesārņojums. Uz materiāla virsmas dzīvojošie mikroorganismi ūdenī esošo piesārņojumu izmanto kā barības vielas. 

Modulī ir piecas cita virs citas novietotas filtra atvilktnes. Notekūdeņi tiek ievadīti filtra augšējā atvilktnē. Filtra iekšpusē notekūdeņi plūst horizontāli, smaguma spēka ietekmē pārvietojoties no viena filtra līmeņa uz nākamo pa atvilktnes gala atverēm.

Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT plānošana

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas būvniecībai vai izmaiņām ūdens spiediena vietās parasti ir nepieciešama vietējās būvniecības pārvaldes izsniegta būvniecības vai darbības atļauja vai arī ir jāsniedz paziņojums par veicamajām darbībām. Būvniecības atļauja tiek pieprasīta, pamatojoties uz attiecīgu plānu. Plānā ir jāiekļauj arī konstrukcijas plānojums un šķērsgriezuma attēlojums ar augstuma atzīmēm. Pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamās atļaujas, kā arī prasības un instrukcijas no būvniecības kontroles vai apkārtējās vides pārvaldes. 

Īpašuma ūdens vai sausās tualetes notekūdeņi ir jānovada noslēgtā tvertnē vai kā citādi atbilstoši jāapstrādā. Filtrā nedrīkst ievadīt lietus, atmosfēras nokrišņu vai no pamatiem novadītus notekūdeņus. Moduļa filtra materiāla attīrīšanas spēja ir pietiekama apmēram 100 ekspluatācijas dienām, un pēc tam tas ir jānomaina atbilstoši apkopes instrukcijām.

Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra izmantošanas mērķis

Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtrs LIGHT ir mazgāšanas ūdeņu apstrādei paredzēts filtra modulis ar siltumizolāciju.

Pareizu izmēru Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT notekūdeņu sistēma, kas tiek pareizi uzstādīta un izmantota, atbilst Somijas Valsts Padomes likuma (209/2011) prasībām par mājsaimniecības ūdeņu apstrādi ārpus notekūdeņu novadīšanas sistēmām.

Moduļa filtra materiāla attīrīšanas spēja ir pietiekama apmēram 100 ekspluatācijas dienām, un pēc tam tas ir jānomaina atbilstoši apkopes instrukcijām.

Ražošanā izmantotie materiāli

Modulis ir izgatavots no salizturīga materiāla ar siltumizolāciju. Iekārta darbojas droši un ir ilgstoša.

Izmēri

Attēlojums pēc izmēriem

 • Moduļa izmēri (platums x augstums x dziļums): 560 x 580 x 960 mm
 • Divu moduļu paralēlais uzstādījums (platumā): apmēram 1300 mm
 • Divu moduļu virknes uzstādījums (dziļumā): apmēram 2030 mm
 • Cauruļu savienojumi: kanalizācijas caurulei ar 75 mm diametru
 • Ieejošā un izejošā savienojuma augstuma atšķirība: 450 mm (krituma augstums)
 • Kapacitāte: 300 litri/dienā/modulim
 • Svars bez filtra materiāla: 24 kg
 • Ūdens plūšanas garums filtra materiālā: 325 cm/modulim

 

Uzstādījuma un vizualizācijas attēli

Biolan Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra rasējumi dwg un pdf formātā. Ņemiet vērā, ka, lai atvērtu dwg formāta attēlus, datorā jābūt instalētai programmai, kas ir paredzēta šī formāta failu atvēršanai.

Mājsaimniecības pelēkā ūdens attīrīšanas filtra LIGHT vizualizācijas attēli:

pašteces kanalizācija beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija beidzas absorbcijas vietā (kanalizācijas ventilācija) (dwgpdf)

pašteces kanalizācija beidzas absorbcijas vietā (tehniskais stāvoklis) (dwgpdf)

pašteces kanalizācija beidzas tranšejā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija beidzas tranšejā (tehniskais stāvoklis) (dwgpdf)

pašteces kanalizācija beidzas tranšejā (paraugu aka) (dwgpdf)

pašteces kanalizācija (paralēlā) beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (paralēlā) beidzas tranšejā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (2 paralēli) beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (2 paralēli) beidzas absorbcijas vietā (tehniskais stāvoklis) (dwgpdf)

pašteces kanalizācija (2 paralēli) beidzas tranšejā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (2 paralēli) beidzas tranšejā (tehniskais stāvoklis) (dwgpdf)

pašteces kanalizācija (paralēli, 2 virknē) beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (paralēli, 2 virknē) beidzas tranšejā (dwg, pdf)

sūknējamā kanalizācija (2 virknē) beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)

sūknējamā kanalizācija (2 virknē) beidzas tranšejā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (4 paralēli virknē) beidzas absorbcijas vietā (dwg, pdf)

pašteces kanalizācija (virknē, 4 paralēli) beidzas tranšejā (dwg, pdf)