Biolan Saldējoša tualete ICELETT
Biolan Saldējoša tualete ICELETT
Biolan Saldējoša tualete ICELETT
 • Saldējošā sausā tualete
 • Lietošanai nav nepieciešams ne ūdens, ne kanalizācijas caurules, ne ventilācijas sistēma
 • Viegli uzstādāma dažādās vietās 
 • Ātra atkritumu sasaldēšana: bez smakas
 • Pateicoties kondensēšanas gaisa uzturētajai temperatūrai, sauso tualeti ir patīkami apmeklēt
 • Tīra un higiēniska
 • Bioloģiski noārdāmie kompostējamie maisiņi 
 • Zems trokšņa līmenis (39 dB)

 

Produkta numurs: 70570000
 

Icelett darbība

Icelett ekspluatēšanai nav nepieciešams ūdens un kanalizācija, pietiek tikai ar elektrību. Ierīces darbības pamatprincips ir atkritumu sasaldēšana. Ierīce sasaldē atkritumus līdz mīnus 15 grādiem, kad mikrobu darbība apstājas. Pateicoties siltumam, ko rada kondensācijas gaiss, uz Icelett ir patīkami sēdēt un nav aukstuma sajūtas.

Saldēšanas temperatūras regulēšana

Saldēšanas temperatūras rūpnīcas uzstādījums ir 3½, kurā iekārta darbojas temperatūras intervālā starp -14 un -18ºC.

Ko var likt tualetē Icelett?

Icelett ir paredzēta kompostējamiem sausās tualetes atkritumiem.  Sausajā tualetē nedrīkst likt neko tādu, kas var kavēt biodegradāciju, nekompostējas vai  var izraisīt ugunsbīstamību, piemēram:

 • atkritumus, higiēniskās paketes
 • ķimikālijas, kaļķi
 • mazgāšanas līdzekļus, mazgāšanas ūdeni
 • sērkociņus, pelnus, izsmēķus

Biolan Icelett tualetē nav nepieciešams lietot pakaišus, pietiek, ja tos pievieno kompostētājā. Estētisku iemeslu dēļ var uzkaisīt sausos pakaišus uz izkārnījumiem, piemēram, Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm vai Biolan Naturālo kūdru.  Šajā gadījumā vajadzība pievienot pakaišus kompostēšanas posmā samazinās.  Pievienojot saistmateriālu uz kūdras bāzes pakaišus, tam jābūt mitram, lai tas uzsūktu mitrumu un neputekļotu

Iztukšošana

Biolan Icelett iztukšo, kad tā ir pilna. Iztukšošanas intervāls ir atkarīgs no izmantošanas intensitātes.
Iztukšošana:

 1. Ielokiet maisiņa malas uz trauka iekšpusi un izceliet trauku no iekārtas. 
 2. Kompostējiet atkritumus sadzīves atkritumu vai dārza atkritumu kompostētājā.
 3. Šķidruma uzsūkšanai pirms tualetes atkritumu izmešanas kompostā uzberiet tam lielu devu sauso pakaišu.
 4. Pārplēsiet maisiņu ar, piemēram, dārza dakšām vai Biolan Komposta maisītāju. Pārklājiet tualetes atkritumus ar kārtīgu pakaišu kārtu.
 5. Pārbaudiet, vai uz trauka malām nav  izveidojusies ledus kārta.  Ja nepieciešams, atkausējiet un nosusiniet trauka sienas pirms jauna maisiņa ievietošanas.

 

Tīrīšana

Biolan Icelett tīra, noslaukot ar mitru lupatiņu.  Var izmantot visus parastos sadzīves tīrīšanas līdzekļus.  Izvairieties no liela ūdens daudzuma izmantošanas.

Reizi gadā ar putekļsūcēju nosūc putekļus no ierīces aizmugurējās sienas

Garāki lietošanas pārtraukumi, ja iekārta netiek lietota ilgāku laiku:

 • atvienojiet iekārtu no elektrotīkla
 • iztukšojiet iekārtu
 • iztīriet un nožāvējiet iekārtas auksto tvertni
 • atstājiet sēdekļa vāku atvērtu

Icelett uzstādīšana

Uzstādot Biolan Icelett, jāņem vērā arī ierīces lietošanai un apkopei nepieciešamie tualetes izmēri un elektrības pieejamība. Tualetes ierīce netiek pievienota ne ventilācijas sistēmai, ne arī kanalizācijai. Ierīci novieto uz grīdas. Jau uzstādot tualetes ierīci, vajadzētu plānot, kā notiks tualetes atkritumu kompostēšana vai cita veida utilizācija.

Uzstādīšana tualetes telpā

Icelett novieto siltās iekštelpās.  Nav ieteicams tualetes iekārtu novietot telpās, kurās ir apsildāmā grīda, kā arī radiatoru vai citu siltuma avotu tiešā tuvumā. Siltums palielina ierīces elektroenerģijas patēriņu.  Optimālā telpas temperatūra 10–22ºC.

Ierīce jāuzstāda pilnībā horizontāli.  Ja nepieciešams, noregulējiet ierīces kājiņas.

Pārvietojot ierīci, tā jāsatver iespējami zemu no apakšas.

Pirms lietošanas

Pēc transportēšanas nogaidīt apmēram vienu stundu, pirms pieslēgt iekārtu elektrotīklā.

 • Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā horizontālā stāvoklī.  Šim nolūkam ierīcei ir kājiņas, kuras var regulēt pagriežot.
 • Piespiediet maisiņa apakšu spaiņa dibenam un atlociet maisiņa malas ap spaiņa malu.
 • Novietojiet spaini ierīcē tam paredzētajā vietā. Trauks ir pareizi novietots, ja sēdriņķis un tualetes vāks labi aizveras. 
 • Iespraudiet kontaktdakšu ligzdā un ieslēdziet ierīci ar slēdzi aizmugurējā panelī. Iedegsies zaļa signāllampiņa.
 • Līdz brīdim, kamēr tvertnes iekšējā temperatūra sasniedz -12°C, deg sarkanā signāllampiņa. Tomēr tualeti var lietot jau uzreiz

 

Izmēri attēlā

 • Garums: 64 cm
 • Platums: 44 cm
 • Augstums: 56 cm
 • Sēdekļa augstums: 48 cm
 • Svars: 30 kg
 • Iekšējā trauka tilpums: 20 litri
 • Elektrības vada garums: 2,20 m
 • Spriegums: 230 V
 • Drošinātājs: 10 A
 • Jauda: 45 W
 • Elektrības patēriņš: Vidēji 0,73 kWh/diennaktī