Biolan Vasarnīcas kompostētājs
Biolan Vasarnīcas kompostētājs
Biolan Vasarnīcas kompostētājs
 • Tualetes un virtuves atkritumu kompostēšanai vasaras periodā
 • Siltumizolēts korpuss, vāks bez izolācijas
 • Efektīva gaisa cirkulācija
 • Izturīgs korpuss liedz kaitēkļu iekļuvi
 • Vienkārša un ērta iztukšošana, izmantojot apakšējo lūku
 • Materiāls: polietilēns

Izmantošana un apkope

Vasarnīcas kompostētāja pareiza izmantošana nodrošina masas efektīvu kompostēšanos. Kompostēšanas process sākas, kad kompostētājā ir pietiekami daudz atkritumu, jeb tas ir uzpildīts apmēram līdz pusei. Kompostēšanas procesa sākums nozīmē, ka kompostētājā esošās masas temperatūra ir augstāka par ārējo temperatūru. Regulāri pievienojot atkritumus, kompostētājā siltumu paaugstina un uztur kompostā esošo mikroorganismu darbība.

Sākumā in ltrācijas šķidruma apjoms var palielināties, tomēr komposta masai sasilstot un izgarojot, apjoms samazinās.

Ko var likt Vasarnīcas kompostētājā

Vasarnīcas kompostētājs ir paredzēts kompostējamiem tualetes un virtuves atkritumiem. Virtuves atkritumi uzlabo tualetes atkritumu kompostēšanos, jo tie līdzsvaro un dažādo komposta barības vielu saturu. Gaļas un zivju atkritumi ir rūpīgi jānosedz ar Biolan Pakaišiem kompostam un sausajām tualetēm, lai nepiesaistītu mušas.

Kompostētājs ir paredzēts bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Nelieciet kompostētājā neko tādu, kas varētu traucēt kompostēšanas procesu vai kas nekompostējas, piemēram:

 • higiēniskās paketes;
 • plastmasu, gumiju, stiklu, ādu;
 • ķimikālijas, aizsarglīdzekļus pret puvi, dezinfekcijas līdzekļus, krāsas, šķīdinātājus, benzīnu;
 • mazgāšanas līdzekļus, mazgāšanas ūdeni;
 • kaļķi;
 • pelnus, izsmēķus, sērkociņus;
 • putekļsūcēju maisus;
 • krāsainus reklāmu papīrus;
 • reizē lielus papīra apjomus.

Roku tīrīšanai un intīmajai higiēnai paredzētās mitrās salvetes FI var kompostēt.

Pakaišu izmantošana 

Pareizu pakaišu izmantošana ir ļoti svarīga kompostēšanas darbībā. Tualetes un virtuves atkritumiem vienmēr uzberiet Biolan Pakaišus kompostam un sausajām tualetēm.
Parasti piemērotais daudzums ir apmēram 1/3–1/2 no pārvietotā atkritumu daudzuma. Slapjiem atkritumiem lietojiet vairāk EN sauso pakaišu.

Pildīšana
Tualetes atkritumi
 • Pirms tualetes atkritumu likšanas kompostētājā, uzberiet DE kompostam pietiekami daudz Biolan Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm šķidruma absorbēšanai. Atkritumus pārkaisiet ar pietiekamu pakaišu kārtu.
 • Pirms Biolan Icelett un citu saldējošo tualešu bioloģiski noārdāmu maisiņu likšanas kompostētājā, ieberiet tajā šķidruma ET absorbēšanai slāni pakaišu un uz tā iztukšojiet maisiņa saturu. Maisiņu varat neatdalīt no sasalušajiem atkritumiem, atstājiet to atvērtu. Pārkaisiet ar pakaišu kārtu.
Virtuves atkritumi
 • Bioloģisko atkritumu savākšanas trauku iztukšojiet kompostētājā. Jo smalkāki ir atkritumi, jo ātrāk tie sadalās.
 • Atkritumus vienmēr pārklājiet ar Biolan Pakaišiem kompostam un sausajām tualetēm, piemērotais daudzums ir apmēram 1/3–1/2 no ielikto atkritumu apjoma. Slapjiem atkritumiem lietojiet vairāk sauso pakaišu.
 • Pakaišus vai avīzes gabaliņus varat ielikt arī bioatkritumu trauka pamatnē, lai trauks saglabātos tīrāks.
 • Turpiniet uzpildīt, līdz atkritumi ir uzkrāti. Kompostētāju var vairākas reizes nedēļā papildināt ar atkritumiem; mikroorganismu dzīvības procesu uzturēšanai ir nepieciešami regulāri svaigi atkritumi.
 • Uzirdiniet ar komposta maisītāju apmēram 20–30 cm no virsmas. Uzirdināšana nav nepieciešama katrā uzpildīšanas reizē. Jo vairāk pakaišu, jo mazāk nepieciešama irdināšana.
Iztukšošana
 • Kompostētāja daļēja iztukšošana bieži paaugstina masas temperatūru, jo tiek papildināts skābeklis, kas savukārt veicina kompostēšanas procesu.
 • Vasarnīcas kompostētāju iztukšojiet tikai tad, kad tas ir gandrīz tukšs. Iztukšojiet tikai pusgatavu jeb mulčas tipa kompostu un nepārstrādājušos atkritumus atstājiet kompostētājā. Lai kompostēšanas gaita turpinātos pēc iespējas efektīvāk, iztukšojiet mazāk nekā pusi no visa komposta satura. Ja kompostētāju izmantojat ziemā, to ir ieteicams iztukšot rudenī, lai tajā ietilptu ziemā uzkrātā masa.
 • Atveriet iztukšošanas lūku un iztukšojiet masu no apakšas ar lāpstu. Iztukšojiet ar iztukšošanas palīginstrumentu.
 • Notīriet arī šķidruma novadīšanas atveres pārsegplāksni un in ltrācijas šķidruma tekni, kā arī pārbaudiet, vai nav nosprostota in ltrācijas šķidruma caurule.
 • Ja izņemtā masa ir ļoti slapja, kompostētāja pamatnē ieberiet pāris lāpstas pakaišu.
 • Notīriet iztukšošanas lūkas un iztukšošanas atveru malas. Aizveriet iztukšošanas lūku.
 • Izlīdziniet masas augšpusi ar Komposta irdinātāju vai lāpstu. Vieglāk ir sākt no stūriem. Uzmanieties, lai nesabojātu ventilācijas kanālu, kas atrodas komposta masas vidū.
 • Pēc nepieciešamības iztukšojiet in ltrācijas šķidruma tvertni, it īpaši pirms ziemas, lai tā sasalstot nesalūztu.
Tīrīšana
 • Kompostētājs nav jāmazgā. Komposta sadalīšanas nepieciešamie komponenti ir dažādas actinomicetes (Actinomycetes) un pelējuma sēnītes. Tās nedrīkst nomazgāt.
 • Ja nepieciešams, notīriet gaisa vārstus, in ltrācijas šķidruma cauruli, šķidruma novadīšanas atveres pārsegplāksni un zem tās esošo in ltrācijas šķidruma tekni.

 

Pirms izmantošanas

Novietojiet vasarnīcas kompostētāju vietā, lai iztukšošanu varētu veikt bez piepūles. Kompostētāju uzstādiet tieši uz izturīgas pamatnes vietā, kur neuzkrājas stāvošs ūdens. Iespējamais liekas šķidrums no kompostētāja tiek novadīts pa in ltrācijas šķidruma atveri, kas atrodas iztukšošanas lūkas kreisajā pusē. Ja komposta masa ir ļoti slapja, in ltrācijas šķidrums var iztecēt arī pa iztukšošanas lūku un gaisa ieplūdes vārstu.

Šķidruma novadīšanas atveres pārsegplāksne

Biolan Vasarnīcas kompostētāja pamatnē ir šķidruma novadīšanas pārsegplāksne; ielieciet to kompostētāja pamatnes padziļinājumā jeb in ltrācijas šķidruma traukā. Šķidruma novadīšanas atveres pārsegplāksne ir paredzēta iespējamā liekā šķidruma novadīšanai no komposta masas. Pārsegplāksni pēc nepieciešamības var izņemt un notīrīt.

Ventilācijas kanāls

Pārbaudiet, vai vasarnīcas kompostētāja iekšpusē esošais ventilācijas kanāls pēc transportēšanas atrodas paredzētajā vietā. Kanālam ir jābalstās uz tvertnes iekšējās sienas sliekšņa tā, lai iztukšošanas lūkas augšpusē esošais ieplūdes gaisa vārsts bez traucējumiem ievadītu gaisu ventilācijas kanālā. Gaisa ieplūdes vārsts nav regulējams.

Pateicoties ventilācijas kanālam, kompostētāja darbība ir efektīva. Caur kanālu kompostam nepieciešamais gaiss tiek ievadīts komposta masas vidū, proti, slānī, kur tas ir visvairāk nepiecie šams. Tajā pašā laikā ventilācijas kanāls novērš komposta masas sablīvēšanos apakšā un notur masu augšpusē iztukšošanas laikā. Ventilācijas kanāls ir redzams tikai sākumposmā, pēc tam to praktiski vienmēr nosedz masa.

In ltrācijas šķidruma novadīšana

Iekārtas komplektā iekļauto in ltrācijas šķidruma novadīšanas šļūteni pievienojiet šķidruma izvadīšanas atverei, kas atrodas iztukšošanas lūkas kreisajā pusē. Ņemiet vērā to, ka, pavelkot aiz galiem, šļūtene izstiepjas. Šļūteni ievietojiet tvertnē/kannā. Tvertni ierociet zemē vai novietojiet tā, lai in ltrācijas šķidrums tvertnē ieplūstu gravitācijas spēka ietekmē. Ja nepieciešams, šķidruma novadīšanas šļūtenes pagarināšanai var izmantot piemērotas kanalizācijas caurules un savienojumu detaļas (diametrs 32 mm).

Šķidruma novadīšanas šļūteni var iegādāties arī kā rezerves detaļu, pasūtot Biolan Baltic OÜ, vai lūgt izplatītājam pasūtīt rezerves detaļu. Šļūteņu savstarpējiem savienojumiem vienmēr izmantojiet blīvgredzena uzmavu. Ja vēlaties, varat izgatavot tvertnei ar mitrumizturīgu nieri izolētu ierakumu un pārklāt to ar vāku. Tvertni var novietot arī uz sāna.

Saistvielas pievienošana

Vasarnīcas kompostētāja pamatnē ieberiet 5 cm slāni (apm. 20 litrus) Biolan Pakaišu kompostam un sausajām tualetēm. Sāciet izmantot kompostētāju, kā norādīts 2. punktā. Sākotnēji lietojiet pietiekami daudz pakaišu.

 • tilpums: 200 l
 • kompostētāja augstums: 101 cm
 • darba augstums: 91 cm
 • vāka laukums: 66 x 63 cm (G x P)
 • tukša kompostētāja svars: 22 kg
 • šķidruma izvadīšanas šļūtenes ārējais diametrs: 32 mm
 • kapacitāte atkarībā no atkritumu apjoma un kvalitātes: 1–6 personām
 • in ltrācijas šķidrumu tvertnes tilpums: 10 l


Ar tēmu saistītie produkti