Biolan Taimeris
Biolan Taimeris
Biolan Taimeris

Biolan taimera uzstādīšana un lietošana

Biolan taimeris palīdz dozēt notekūdens pumpēšanu Biolan sadzīves mazgāšanas ūdens filtrā. Biolan taimeris tiek savienots starp iegremdējamo sūkni un elektroenerģijas avotu. Biolan taimeris atbilst IP54 aizsardzības prasībām jeb tas ir izturīgs pret ūdens šļakatām.

Sūknēšanas laika korekcija

Atbilstoši sūknim, attālumiem un pretspiediena vārsta lietojumam, iespējams iestatīt 10–30 sekunžu sūknēšanas intervālus (skatīt Biolan iegremdējamā sūkņa uzstādīšana), jo reizē filtrā ieplūst aptuveni 20 litri ūdens un filtra atvilknes nedrīkst pārplūst. Pirms intervāla iestatīšanas, jāizmēra uzstādītā sūkņa kapacitāte.

Paužu regulēšana

Pauzes jāuzstāda tā, lai augšējās filtru atvilknes paspētu uzsūkt iepriekšējā sūknēšanas reizē piegādāto ūdeni pirms nākamā uzsākšanas. Ieteicams ievērot 10–20 minūšu pauzes.

Apkope

Pārbaudiet Biolan taimera darba stāvokli. Ja nepieciešams noregulējiet sūknēšanas intervālus, ņemot vērā, ka sūknis filtrā iesūknē līdz 20 litriem notekūdens un pauze ir vismaz 5 minūtes.