Biolan Filtra masas
Biolan Filtra masas
Biolan Filtra masas
  • Filtra smilts, Masa-N un Masa-P
  • Sausās tualetes infiltrācijas ūdens filtrēšana; Biolan Suotis

Filtra smiltis

  • Lietošana: Biolan Filtrs. Filtra masas nomainiet uzreiz visai attīrīšanas sistēmai. Filtra smiltis ieberiet filtra I daļā. Marķējumi atrodas filtra augšmalā no ārpuses. Filtra masas ir jāmaina, kad izejošā ūdens pH vērtība ir zem 9. Izlietoto filtra masu var kompostēt.
  • Izejviela: sijātas smiltis filtram, 3 litri

 


Masa N

  • Lietošana: Biolan Filtrs. Filtra masas nomainiet uzreiz visai attīrīšanas sistēmai. Masu N ieberiet filtra II daļā. Marķējumi atrodas filtra augšmalā no ārpuses. Filtra masas ir jāmaina, kad izejošā ūdens pH vērtība ir zem 9. Izlietoto filtra masu var kompostēt. 
  • Izmantošanas nolūks: amonjaka atdalīšana no notekūdeņiem.
  • Izejviela: zeolīts, 7 litri

 


Masa P

  • Lietošana: Biolan Filtrs. Filtra masas nomainiet uzreiz visai attīrīšanas sistēmai. Masu P ieberiet filtra III daļā. Marķējumi atrodas filtra augšmalā no ārpuses. Filtra masas ir jāmaina, kad izejošā ūdens pH vērtība ir zem 9. Izlietoto filtra masu var kompostēt.

  • Izmantošanas nolūks: fosfora atdalīšana no notekūdeņiem. 

  • Izejvielas: ģipsis, kalcija hidroksīds, kalcija karbonāts, kvarcs, 5 litri