Biolan Suotis
Biolan Suotis
Biolan Suotis
Biolan Suotis Biolan Suotis Biolan Suotis
Biolan Suotis

Filtrs sausās tualetes šķidrumam 

 • Bioķīmisks filtrs šķidrumam, kas tiek atdalīts sausās tualetes apakšdaļā
 • Attīrīto šķidrumu var pa tiešo izvadīt gruntī
 • Nav nepieciešama elektrība
 • Filtrēšanas materiāla attīrīšanas kapacitāte ir apmēram 60 litri šķidruma diennaktī
 

Filtra izmantošana

Iekārtas izmantošana un apkope ir jāveic saskaņā ar instrukcijām, kā arī regulāri jānovērtē tās darbība. Filtru var izmantot filtrātam, kas veidojas sausajās tualetēs. Izmantojot tualeti, ievērojiet tās ražotāja instrukcijas.

Filtrā nedrīkst ievadīt ūdens tualetes un pelēkos notekūdeņus, lietus, atmosfēras nokrišņu vai no pamatiem novadītus notekūdeņus.

Darbības uzraudzība

Filtra darbība ekspluatācijas periodā ir jāpārrauga katru mēnesi. Ja filtrs darbojas pareizi, tas ir bez smakas vai ar vāji jūtamu smaku. Plānis apvalks, kas veidojas uz šķidruma virsmas, ir normāla parādība.

Pārbaudiet, vai

 1. Šķidruma līmenis trešajā nodalījumā sasniedz izejas caurules apakšējo līmeni.
 2. Šķidrums otrajā nodalījumā ir pārplūdes sienas līmenī.
 3. Trešā nodalījuma masa ir irdena. Sasmalciniet un sadaliet masu, izmantojot, piemēram, tievu metāla tapiņu.
 4. Šķidrums netraucēti izplūst no filtra.
 5. Filtra vāka ventilācijas atvere atrodas vietā un gaiss plūst netraucēti.
 6. Cauruļu redzamie savienojumi ir nebojāti.
 7. No filtra izplūstošais ūdens ir dzidrs, bet nedaudz dzeltenīgs.
 8. No filtra izplūstošā šķidruma pH līmenis ir vismaz 9. pH Ielieciet lakmusa papīra vienu galu no filtra izplūstošajā šķidrumā. Papīra krāsu salīdziniet ar uz papīra apvalkā esošo tabulu. pH papīru pēc lietošanas izmetiet pie jauktajiem atkritumiem. Pēc nepieciešamības nomainiet filtra masu.

 

Glabāšana ziemā

Ziemā filtra masu var atstāt filtraā. Filtra materiāla sasalšana nekaitē iekārtas konstrukcijai.
Tomēr filtra masai ir jābūt atkusušai pirms filtrāta ievadīšanas filtrā.

Filtra masas nomaiņa

Ar filtru var apstrādāt apmēram 60 litrus filtrāta. Pēc tam masa ir jānomaina. Pārbaudiet masas nomaiņas nepieciešamību, nosakot no filtra iznākošā šķidruma pH vērtību ar pH papīru. Šķidruma pH vērtībai ir jābūt vismaz deviņi. Kā filtra materiālu drīkst izmantot tikai Biolan Suotis paredzētos filtra materiālus. Biolan Oy negarantē iekārtas tīrīšanas jaudu ar citiem filtra materiāliem.

 • Visus filtra materiālus nomainiet reizē.
 • Šķidruma ienākošo cauruli noņemiet no ieplūdes vietas.
 • Sasveriet filtru tā, lai trešajā nodalījumā esošais šķidrums izplūstu caur izejas cauruli.
 • Ja nepieciešams, noņemiet izplūdes cauruli.
 • Noceliet filtru un masu kopā ar šķidrumu iztukšojiet dārza kompostētājā.
 • Masu var arī tieši izmantot kā dekoratīvo augu augsnes uzlabošanas līdzekli. Masa un filtrā
 • esošais šķidrums satur barības vielas, tāpēc, veicot utilizāciju, ir jāievēro drošs attālums no ūdens sistēmām.
 • Iztukšoto filtru uzstādiet atpakaļ vietā.
 • Pievienojiet ieplūdes un izplūdes caurules.
 • Ievietojiet jaunu masu atbilstīgajos nodalījumos. Filtra augšdaļas ārpusē var atrast katram nodalījumam atbilstošās atzīmes
 • I, II vai III. Tādi paši simboli ir arī uz filtra masas maisiņu etiķetēm. Vispirms uzpildiet II nodalījumu.
 • Izlīdziniet masas virsmas.
 • Pārbaudiet, vai filtrs ir novietots horizontāli gan garenvirzienā, gan sāniski.

Uzstādiet horizontāli

Filtru uzstādiet uz līdzenas un stingras virsmas, kas ir noturīga pret sala iedarbību. Filtrs ir jānovieto horizontāli gan garuma, gan platuma virzienā, lai šķidrums plūstu vienmērīgi, izmantojot visu filtra materiāla attīrošās virsmas laukumu. Filtru uzstādiet tā, lai tajā ieplūstu gaiss caur vāka gaisa režģi. 

No tualetes izejošo cauruli savienojiet ar pirmā nodalījuma padeves ievada blīvējumu (gumiju). Uzstādot ieplūdes cauruli, jānodrošina pietiekams slīpums (vismaz 1–1,5 %). Novadcauruli savienojiet ar trešā nodalījuma nodalījuma padeves ievada blīvējumu. Novadcauruli uzstādot ir jāņem arī vērā slīpums, lai šķidrumas plūstu netraucēti uz izplūdes vietu.

Ja attīrīšanas ierīci izmanto arī ziemā, ieplūdes cauruli izolē. Izplūdes caurules izolācijas nepieciešamība katru reizi ir jāizvērtē atsevišķi.

Filtra materiāla ieklāšana vietā

Filtra materiāls pirms transportēšanas ir iesaiņots plastikāta maisiņos. Noņemiet maisiņus. Filtra augšdaļas ārpusē var atrast katram nodalījumam atbilstošās atzīmes I, II vai III. Tādi paši simboli ir arī uz filtra maisiņu etiķetēm.

UZMANĪBU! Vispirms masu ievietojiet II nodalījumā (divus maisiņus). Visbeidzot izlīdziniet masas virsmas.

Biolan Suotis ir sausās tualetes filtrāta apstrādei paredzēts filtrs. Filtra darbības pamatā ir fizikālā, mehāniskā un bioloģiskā filtrēšana. Šķidrums no viena filtra nodalījuma uz nākamo plūst ar pašteci smaguma spēka ietekmē. Filtrā ir trīs dažādi filtra materiāli.

 • Pirmajā nodalījumā filtra materiāls ir Biolan Smilšu filtras, kas no šķidruma atdala cietās. Smilšu virspusē veidojas slānis ar mikroorganismiem, kas šķidrumā esošās organiskās vielas izmanto kā uzturvielas.
 • Otrā nodalījuma Massa-N piesaista šķidrumā esošo amonija slāpekli.
 • Visbeidzot šķidrums izplūst caur fosfora atdalīšanas masu Massa-P.

 

Gaisa cirkulācija filtrā notiek smaguma spēka ietekmē. Gaisa cirkulācijas nodrošināšanai filtra vākā ir četras ventilācijas atveres. Filtrs ir izgatavots no salizturīga materiāla.

Biolan Suotis attīrīšanas kapacitāte ir pietiekama apmēram 60 litriem filtrāta, pēc tam masa ir jānomaina atbilstoši apkopes instrukcijām. Filtrāta barības vielu saturs var atšķirties atkarībā no tualetes modeļa un lietošanas.

Ja filtrs ir uzstādīts atbilstoši instrukcijām, šķidrums tiek apstrādāts tā, ka to var ievadīt tieši augsnē.

Filtra attīrīšanas jauda

Biolan Suotis ir sausās tualetes filtrāta apstrādei paredzēts filtrs. Filtra darbības pamatā ir fizikālā, mehāniskā un bioloģiskā filtrēšana.
Biolan Suotis attīrīšanas kapacitāte ir pietiekama apmēram 60 litriem filtrāta, pēc tam masa ir jānomaina atbilstoši apkopes instrukcijām. Filtrāta barības vielu saturs var atšķirties atkarībā no tualetes modeļa un lietošanas.

Ja filtrs ir uzstādīts atbilstoši instrukcijām, šķidrums tiek apstrādāts tā, ka to var ievadīt tieši augsnē.

Izmēri

 • Izmēri (platums x augstums x dziļums): 235 x 475 x 560 mm
 • Cauruļu savienojumi: Ø 19–32 mm
 • Ieejošā un izejošā savienojuma augstuma atšķirība: 55 mm (krituma augstums)
 • Maksimālā jauda: Apmēram 5 litri stundā
 • Svars ar masu: Apmēram 27 kg


Ar tēmu saistītie produkti